course-details-portlet

PROG1001 - Grunnleggende programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Problemløsning/programmering:
- Skrittvis forfining
- Algoritmer
- Pseudokode

Innføring i språkmekanismer i C:
- Programstruktur og uttrykk
- Datatyper, variabler, tekster, konstanter, oppramstype
- Operatorer
- Kontrollsetninger (betingelser og løkker)
- Minnehåndtering
- Peker
- Strukturer
- Arrayer/tabeller
- Funksjoner og parametre (ved verdi/referanse)

Bruk av biblioteksfunksjoner:
- Header-filer
- Filer-håndtering
- Enkel I/O

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
- har kunnskap om hvordan en kan instruere en datamaskin til å løse gitte problemer
- kjenner til innebygd funksjonalitet i programmeringsspråket, samt noen av de tilgjengelige datastrukturene
- kjenner til hvordan en kan gå frem for å finne og løse programvarefeil

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan skrive oversiktlig og lesbar kildekode for å løse gitte problemstillinger
- kan lese og forstå kildekode skrevet av andre
- kan identifisere og utbedre feil i eksisterende kildekode
- kan dra nytte av eksterne biblioteker i egen kildekode
- kan forstå og dra nytte av programmeringsspråkets referansedokumentasjon

Generell kompetanse
Kandidaten:
- er i stand til å finne gode kildekodeløsninger for å oppnå stabil og feilfri programvare
- er i stand til å tilegne seg og ta i bruk ny programmeringskunnskap

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Obligatoriske oppgaver
- Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
Minst 3 av 4 obliger må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1031 7.5 01.09.2019
DCST1003 7.5 01.09.2019
INFT1002 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. 
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU