PROG1001 - Grunnleggende programmering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Problemløsning/programmering:
- Skrittvis forfining
- Algoritmer
- Pseudokode

Innføring i språkmekanismer i C:
- Programstruktur og uttrykk
- Datatyper, variabler, tekster, konstanter, oppramstype
- Operatorer
- Kontrollsetninger (betingelser og løkker)
- Minnehåndtering
- Peker
- Strukturer
- Arrayer/tabeller
- Funksjoner og parametre (ved verdi/referanse)

Bruk av biblioteksfunksjoner:
- Header-filer
- Filer-håndtering
- Enkel I/O

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
- har kunnskap om hvordan en kan instruere en datamaskin til å løse gitte problemer
- kjenner til innebygd funksjonalitet i programmeringsspråket, samt noen av de tilgjengelige datastrukturene
- kjenner til hvordan en kan gå frem for å finne og løse programvarefeil

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan skrive oversiktlig og lesbar kildekode for å løse gitte problemstillinger
- kan lese og forstå kildekode skrevet av andre
- kan identifisere og utbedre feil i eksisterende kildekode
- kan dra nytte av eksterne biblioteker i egen kildekode
- kan forstå og dra nytte av programmeringsspråkets referansedokumentasjon

Generell kompetanse
Kandidaten:
- er i stand til å finne gode kildekodeløsninger for å oppnå stabil og feilfri programvare
- er i stand til å tilegne seg og ta i bruk ny programmeringskunnskap

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger

- Obligatoriske oppgaver

- Oppgaveløsning

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Minst 3 av 4 obliger må være godkjent.  Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1031 7.5 01.09.2019
DCST1003 7.5
INFT1002 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 F 26.11.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 F
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.