POL8519 - Stormakters vekst og fall

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i skiftende stormaktsforhold gjennom tidene. Det drøfter hvordan stormakter har avløst hverandre som ledende internasjonale aktører og hva som har ført til at noen har vokst mens andre har falt. Det setter søkelys på prosesser som har betydning for politisk og økonomisk utvikling og drøfter hvordan disse prosessene kan bidra til å forme forholdet mellom stormaktene. Emnet vil også drøfte hvordan stormaktenes antall og adferd definerer det internasjonale systemets natur.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal: -ha kunnskap om hvilke faktorer som påvirker konkurransen om og fordelingen av internasjonale kapabiliteter og ressurser - være i kunnskapsfronten om historie, styresett og utenrikspolitisk orientering til utvalgte stormakter -ha kunnskap om teorier for økonomisk vekst, statusutvikling og langsiktig endring i det internasjonale systemet
Ferdighetsmål - studenten skal kunne: -behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paper. Vurderingsform: Paper. Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 2 sider.

Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil bare bli avholdt i de semestre det undervises i de enkelte emner

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3521 10.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.