course-details-portlet

PLU8027 - Lærerutdanningsforskning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i lærerutdanningsforskning. Fokus i kurset er retninger innenfor lærerutdanningsforskning på et globalt så vel som på et nasjonalt nivå. Det er ønskelig at deltakerne arbeider med eget forskningsprosjekt gjennom hele kurset og knytter dette til retninger innenfor lærerutdanningsforskning.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten har kunnskap om internasjonale og nasjonale retninger innenfor lærerutdanningsforskningen.

Ferdighet

  • Kandidaten har metodiske ferdigheter i praktisk utøving av forskning med relasjon til lærerutdanningen.

Generell kompetanse

  • Kandidaten har inngående innsikt i ulike forskningstilnærminger, inkludert spørsmål relatert til validitet og reliabilitet i de ulike tilnærmingene.
  • Kandidaten har inngående kunnskap om teoretisk bakteppe for ulike forskningstilnærminger.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode. Aktiviteter i emnet inkluderer blant annet forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og eget arbeid i kollokviegrupper (ev. nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %. Studenten presenterer sin forskning for medstudenter og en kursholder (som opptrer som opponent) på seminar. Det gis skriftlig eller muntlig veiledning på oppgaven etter presentasjonen på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Underveisarbeider
  • 80% oppmøte

Mer om vurdering

80 % oppmøte, arbeidskrav og presentasjon må være godkjent for å fullføre kurset.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Opptakskrav: Emnet forutsetter opptak til forskerskolen NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Siste opptak ble gjort våren 2019.

NAFOL-studenter må ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program.

Kursmateriell

Kjernepensum: Borko, H., Liston, D., & Whitcomb, j. A. (2007). Genres of empirical research in teacher education, Journal of Teacher Education, 58, (1): 3-11. Grossman, P. & McDonald, M. (2010). Back to the future: Directions for Research in Teaching and Teacher Education. American Educational Research Journal, 45 (1):184-205. Loughran, J. (2014). Professionally developing as a teacher educator, Journal of Teacher Education, 65 (4): 271-283. Vanassche, E. & Kelchtermans, G. (2014). Facilitating self-study of teacher education practices: Toward a pedagogy of teacher educator professional development Professional Development in Education, http://www.tandfonline.com/eprint/mFdWUDdaJmtp94BzSisB/full Norges Forskingsråd (2004). Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP. Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutvikling. http://www.forskningsradet.no/csstorage/flex_attachment/Rapport_om_kunnskapsstatus_kupp.pdf Studentene må studere anbefalt litteratur i tillegg til kjernepensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU