PLU8019 - Organisatorisk læring som forskningsfelt og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Organisatorisk læring, lærende organisasjoner, kollektive forsvarsmekanismer, kunnskap i organisasjoner og organisatorisk hukommelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har inngående kunnskap om
- ulike retninger og pososjoner innen lærende organisasjoner og organisatorisk læring
- deres relevans for forskning og utviklingsarbeid kyttet til utdanningsfeltet og lærerprofesjonen

Ferdigheter
Kandidaten
- kan drøfte og analysere utfordringer relatert til organisatorisk læring i skole og utdanningsinstitusjoner

Generell kompetanse
Kandidaten
- er i stand til å identifisere og analysere hva som fremmer og hemmer organisatorisk læring og utviklingen av lærende organisasjoner i utdanningsfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner. Eget arbeid i kollokviegrupper (ev. nettbasert) med kurslitteraturen.

Eksamen består av essay på 12-15 sider. Studenten presenterer på siste samling sitt foreløpige produkt for medstudenter som opptrer som opponenter. Essayet skrives så ferdig etter samlingen. Det kan om ønskelig gies veiledning på skisse til essay.

Opptaksbegrensning: 20 studenter. Ved færre enn 5 påmeldte forbeholder Program for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. PhD-studenter rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Pensum på 350 - 400 sider.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.