course-details-portlet

PLU8018 - Profesjonsteori for lærerutdannere

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Innenfor ulike moduler gjennomgåes sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og over profesjonalisering som historisk prosess, med vekt på lærerprofesjonens framvekst. «Klassikere» gjennomgåes.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har inngående kunnskap om den profesjonsteori som behandles under kurset og har gode kunnskaper om profesjonsforskningens "klassikere".

Ferdighet

Kandidaten har analytisk ferdighet relatert til problemstillinger innenfor profesjonsteori, især lærerutdanningens.

Generell kompetanse

Kandidaten har inngående innsikt i profesjonsforskningens hovedspørsmål, over sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og over profesjonalisering som historisk prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode. Aktiviteter i emnet inkluderer blant annet forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og eget arbeid i kollokviegrupper (ev. nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte
  • Arbeid 1
  • Arbeid 2
  • Arbeid 3
  • Arbeid 4
  • Arbeid 5

Mer om vurdering

Krav om 80 % oppmøte. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjente for å fullføre kurset.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Opptakskrav: Emnet forutsetter opptak til forskerskolen NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Siste opptak ble gjort våren 2019.

NAFOL-studenter må ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program.

Kursmateriell

Terum, I. & Grimen, H. (2008). Profesjonskunnskap. (Valgte deler) Rasmussen, J., Kruse, S. & Holm, C. (2007). Viden om uddannelse. (Valgte deler). Artikler deles ut ved de ulike samlingene. Etter eget valg en «klassiker» innnenfor profesjonsteori, f. eks. Bourdieu, Foucault, Luhmann, Vygotsky, Dewey.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU