PLU8018 - Profesjonsteori for lærerutdannere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Innenfor seks ulike moduler gjennomgåes sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og over profesjonalisering som historisk prosess, med vekt på lærerprofesjonens framvekst. «Klassikere» gjennomgåes.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har inngående kunnskap om den profesjonsteori som behandles under kurset og har gode kunnskaper om profesjonsforskningens klassikere.
Ferdighet: Kandidaten har utviklet analytisk ferdighet relatert til problemstillinger innenfor profesjonsteori, i sær lærerutdanningens.
Generell kompetanse: Kandidaten har inngående innsikt i profesjonsforskningens hovedspørsmål, over sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og over profesjonalisering som historisk prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis i moduler på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode.

Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.

Eget arbeid i kollokviegrupper (eventuelt nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %. Kurset består av seks moduler. Til hver modul er det knyttet mindre skriveoppgaver. Den siste modulen er eksamen pg består av en presentasjon og drøfting av en profesjonsteoretiker (klassiker) muntlig og skriftlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeid 4
  • Arbeid 2
  • 80% oppmøte
  • Arbeid 5
  • Arbeid 1
  • Arbeid 3

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Kursmateriell

Terum, I. & Grimen, H. (2008). Profesjonskunnskap. (Valgte deler)
Rasmussen, J., Kruse, S. & Holm, C. (2007). Viden om uddannelse. (Valgte deler).
Artikler utdeles ved de ulike samlingene.
Etter eget valg en «klassiker» innnenfor profesjonsteori, f. eks. Bourdieu, Foucault, Luhmann, Vygotsky, Dewey.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Oppgave 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Oppgave 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.