course-details-portlet

PLU8018 - Profesjonsteori for lærerutdannere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innenfor seks ulike moduler gjennomgåes sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og over profesjonalisering som historisk prosess, med vekt på lærerprofesjonens framvekst. «Klassikere» gjennomgåes.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten vil tilegne seg inngående kunnskap om den profesjonsteori som behandles under kurset og få gode kunnskaper om profesjonsforskningens klassikere.
Ferdighet: Kandidaten vil utvikle analytisk ferdighet relatert til problemstillinger innenfor profesjonsteori, i sær lærerutdanningens.
Generell kompetanse: Kandidaten har inngående innsikt i profesjonsforskningens hovedspørsmål, over sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og over profesjonalisering som historisk prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis i moduler på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode.

Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.

Eget arbeid i kollokviegrupper (eventuelt nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %. Kurset består av seks moduler. Til hver modul er det knyttet mindre skriveoppgaver. Den siste modulen er eksamen pg består av en presentasjon og drøfting av en profesjonsteoretiker (klassiker) muntlig og skriftlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte
  • Arbeid 1
  • Arbeid 2
  • Arbeid 3
  • Arbeid 4
  • Arbeid 5

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole (PHPROLUS)
Utdanningsvitenskap (PHUV)

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program. Opptakskrav: Emnet forutsetter opptak til forskerskolen NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Søknadsfrist: Følger opptakstidspunktene til NAFOL. Mer om NAFOLs prosjektperiode finner du her: https://nafol.net/ph-d-stipendiat/opptak/

Kursmateriell

Terum, I. & Grimen, H. (2008). Profesjonskunnskap. (Valgte deler)
Rasmussen, J., Kruse, S. & Holm, C. (2007). Viden om uddannelse. (Valgte deler).
Artikler utdeles ved de ulike samlingene.
Etter eget valg en «klassiker» innnenfor profesjonsteori, f. eks. Bourdieu, Foucault, Luhmann, Vygotsky, Dewey.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 4
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 6
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 8
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 5
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 7
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU