PLU8014 - Akademisk skriving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i akademisk skriving. Fokus i kurset er på hvordan man skriver innenfor ulike akademiske sjangrer, fra populærvitenskapelige tekster til akademiske artikler som bygger på kvalitative og/eller kvantitative data. Det er ønskelig at kursdeltakerne arbeider med eget datamateriale i kursoppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten vil ha
- inngående kunnskap om akademiske skrivesjangre med hovedmål å skrive en ph.d avhandling (både monografi og artikler);
- relevant og oppdatert kunnskap på høyt nivå innenfor akademisk skriving.
Ferdighet
Kandidaten vil
- tilegne seg ferdigheter i akademisk skriving både på norsk og engelsk
- kunne formulere problemstillinger
- tilegne seg ferdighet i å skrive analytiske tekster.
Generell kompetanse
Kandidaten vil utvikle generell kompetanse i å identifisere og bruke relevante skrivemåter innenfor akademisk skriving med høy mottakerbevissthet og fokusering.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis i moduler på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode.

Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.

Eget arbeid i kollokviegrupper (evt nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %. Studenten presenterer sine skriveoppgaver for medstudenter og en kursholder (som opptrer som opponent) på seminar. Det vil bli gitt skriftlig el muntlig veiledning på oppgaven etter presentasjonen på seminaret.

80% oppmøte, innleverte skriftlige arbeider og presentasjon må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte
  • Godkjent presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole (PHPROLUS)

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Kursmateriell

Kjernepensum: Björk & Räisänen (2009): Academic writing;
Dysthe, Hertzberg & Hoel (2010). Skriving i høyere utdanning;
Hart (1998). Doing a Literature Review; en valgt ph.d.-monografi og en valgt ph.d.-artikkelbasert avhandling. Studenten må studere anbefalt litteratur i tillegg til kjernepensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.