course-details-portlet

PLU8014 - Akademisk skriving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i akademisk skriving. Fokus i kurset er på hvordan man skriver innenfor ulike akademiske sjangrer, fra populærvitenskapelige tekster til akademiske artikler som bygger på kvalitative og/eller kvantitative data. Det er ønskelig at kursdeltakerne arbeider med eget datamateriale i kursoppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

  • inngående kunnskap om akademiske skrivesjangre med hovedmål å skrive en ph.d.- avhandling (både monografi og artikler).
  • relevant og oppdatert kunnskap på høyt nivå innenfor akademisk skriving.

Ferdighet

Kandidaten har ferdigheter i

  • akademisk skriving både på norsk og engelsk.
  • å formulere problemstillinger.
  • å skrive analytiske tekster.

Generell kompetanse

Kandidaten har generell kompetanse i å identifisere og bruke relevante skrivemåter innenfor akademisk skriving med høy mottakerbevissthet og fokusering.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode. Aktiviteter i emnet inkluderer blant annet forelesninger, diskusjoner,studentpresentasjoner og eget arbeid i kollokviegrupper (ev. nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %. Studenten presenterer sine skriveoppgaver for medstudenter og en kursholder (som opptrer som opponent) på seminar. Det vil bli gitt skriftlig eller muntlig veiledning på oppgaven etter presentasjonen på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent presentasjon
  • 80% oppmøte

Mer om vurdering

80 % oppmøte, arbeidskrav og presentasjon må være godkjent for å fullføre kurset.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Opptakskrav: Emnet forutsetter opptak til forskerskolen NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Siste opptak ble gjort våren 2019.

NAFOL-studenter må ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program.

Kursmateriell

Kjernepensum: Björk & Räisänen (2009): Academic writing; Dysthe, Hertzberg & Hoel (2010). Skriving i høyere utdanning; Hart (1998). Doing a Literature Review; en valgt ph.d.-monografi og en valgt ph.d.-artikkelbasert avhandling. Studenten må studere anbefalt litteratur i tillegg til kjernepensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU