PLU8002 - Teoretiske og metodologiske perspektiver på literacy i dag II

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Teoretiske og metodiske perspektiv på literacy med fokus på utfordringer i feltet i dag.
Presentasjon av ph.d-kandidatene sine forskingsprosjekt med vekt på metodisk tilnærming. Kommentarer av professor Judith Langer og diskusjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngåande kunnskap om teoretiske og metodiske spørsmål relevante innanfor literacy-feltet

Ferdigheter
Kandidaten
- har gode ferdigheter i å bruke kunnskap fra literacyfeltet i eget prosjekt og i diskusjon om andre sine prosjekt på seminaret

Generell kompetanse
Kandidaten
- er i stand til å delta på faglig velfundert måte i diskusjon om ulike forskingsprosjekt med literacy-forankring

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i form av forelesning, diskusjon og studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon
  • Deltagelse i diskusjon
  • 80 % oppmøte

Mer om vurdering

Innlevering av 5 siders tekst med metodiske refleksjoner knytta til eget prosjekt leveres i etterkant av seminaret.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Være i gang med eget ph.d prosjekt.
Studenter tas opp til emnet på bakgrunn av innlevert synopsis på 2 sider.

Kursmateriell

Se pensumliste

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.