PK8213 - Model Based System Engineering - Model Based Safety Assessment

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 60 minutter D
Oppgave 50/100 1 semestre A

Faglig innhold

For å håndtere den økende kompleksiteten i tekniske systemer, har flere engineering disipliner utviklet virtuelle modeller av sine systemer. Hvert industrielle system er i dag utviklet med hjelp av flere hundre, om ikke tusen, modeller. Slike modeller benyttes ikke bare i design og utvikling, men også i driftsfasen og i avviklingen av industrielle systemer.
Kurset omhandler modeller generelt, med et spesielt fokus på modeller for risikovurdering.
Faget organiseres i seminarer som omhandler ulike aspekter relatert til modell-basert systems engineering og modell-basert sikkerhetsvurdering; ved hjelp matematiske rammeverk, algoritmer, modelleringsspråk, metoder og beste praksiser.
Eksempler på tema i emnet: perspektiv på system arkitektur, matematiske modellering av degresjon, finite state automa, high-level modelleringsspråk, avanserte datastrukturer, algoritmer for probabilistisk risikoanalyse, optimeringsmetoder, SIL, med mer.

Læringsutbytte

Emnet gir innblikk i relevant forskningsemner og state-of-the-art innen modell-basert systems engineering og modell-basert sikkerhetsvurdering.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarene ledes av professorer fra RAMS gruppa ved IPK eller eksterne professorer. I tillegg til seminarene vil studentene jobbe med individuelle oppgaver. Arbeidet vil bestå av caseanalyse, utvikling av modeller for casen, anvendelse av modellene, og rapportening av resultater. Casene vil normalt være tilpasset studentenes PhD prosjekt.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår oppgave i form av casearbeid som teller 50 % og muntlig eksamen som teller 50 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

En liste vitenskapelige artikler og/eller bok-kapitler vil bli gitt for hvert seminar. I tillegg benyttes slides for å gi innføring i konsepter.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Oppgave 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.