course-details-portlet

PK8213 - Model Based System Engineering - Model Based Safety Assessment

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 60 minutter D
Oppgave 50/100

Faglig innhold

For å håndtere den økende kompleksiteten i tekniske systemer, har flere engineering disipliner utviklet virtuelle modeller av sine systemer. Hvert industrielle system er i dag utviklet med hjelp av flere hundre, om ikke tusen, modeller. Slike modeller benyttes ikke bare i design og utvikling, men også i driftsfasen og i avviklingen av industrielle systemer. Kurset omhandler modeller generelt, med et spesielt fokus på modeller for risikovurdering. Faget organiseres i seminarer som omhandler ulike aspekter relatert til modell-basert systems engineering og modell-basert sikkerhetsvurdering; ved hjelp matematiske rammeverk, algoritmer, modelleringsspråk, metoder og beste praksiser. Eksempler på tema i emnet: perspektiv på system arkitektur, matematiske modellering av degresjon, finite state automa, high-level modelleringsspråk, avanserte datastrukturer, algoritmer for probabilistisk risikoanalyse, optimeringsmetoder, SIL, med mer.

Læringsutbytte

Emnet gir innblikk i relevant forskningsemner og state-of-the-art innen modell-basert systems engineering og modell-basert sikkerhetsvurdering.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er organisert som en serie seminarer. I tillegg til seminarene vil studentene jobbe med individuelle oppgaver. Arbeidet vil bestå av caseanalyse, utvikling av modeller for casen, anvendelse av modellene, og rapportening av resultater. Casene vil normalt være tilpasset studentenes PhD prosjekt. Dersom det er færre enn 3 oppmeldte studenter vil emneansvarlig vurdere om emnet skal gjennomføres eller ikke.

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen (oppgave som teller 50% og muntlig eksamen som teller 50%) gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Sluttkarakteren angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter.

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

En liste vitenskapelige artikler og/eller bok-kapitler vil bli gitt for hvert seminar. I tillegg benyttes slides for å gi innføring i konsepter.

Antoine Rauzy. Model-Based Reliability Engineering - An Introduction from First Principles. AltaRica Association 2022. ISBN 978-82-692273-2-1 (pdf available on the author's webpage).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhetsteknikk
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU