PK8201 - Systempålitelighet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

The subject is given every second year. The next time is autumn 2018.

The main focus is on reliability assessments of safety-critical systems that employ some electrical/electronic/programmable electronic technology. The main idea is to become familiar with recent research status on key topics, such as:
- Framing conditions - application of standards in various sectors
- Choice of reliability measure for high-demand and low-demand systems
- Implications of demands on the quantification of reliability measures
- Allocation of reliability requirements from system level to sub-system level
- Quantification of reliability, considering the effects of different influencing factors such as CCFs, partial/imperfect testing etc
- Treatment of human and organizational factors in reliability assessments

A literature list covering scientific papers on the above topics are distributed at start-up of semester, and they form the basis of the lectures for which the students will be involved. The weight given on the different topics may vary from year to year, depending on status of new research and background of students taking the course.

Læringsutbytte

Knowledge: In this course, the students will get a thorough insight on the research status of reliability assessment of safety-critical systems on the topics listed above. The students should also learn who are contributing into the research field (research groups, research institutes) and what are the key scientific journals and other targets for publication.

Skills: The students shall be able to utlize knowledge from this course into his/her own research.

General competence: The students shall be able to understand how reliability assessments are influencing decisions in design and operation of safety-critical systems. The students should also learn how to identify key literature in the lectured topics, and to how write a draft for a scientific paper.Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres (med forbehold) som to samlinger á to dager.

Samling 1: Firste dag av seminaret er viet til "state of the art" gjennomgang på feltet - basert på litteraturlisten som er laget. Dag 2 har fokus på å identifisere problemstillinger av relevans for studentenes PhD-prosjekt og bli enige om tema for artikkel.

Samling 2: På andre samling skal kandidatene presentere paperet sitt og det blir lagt opp til faglige diskusjoner med faglærere og andre kursdeltakere. Arbeidsformen mellom samling 1 og 2 er selvstendig studium av litteratur og utarbeidelse av en artikkel/ paper basert på dette. Artikkelen/ paperet skal innleveres på gitt dato etter samling 2. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng) på artikkelen.

Mer om vurdering

Vurderingsordning er innlevering av artikkel. Artikkelen skal presenteres for et fagpanel som gir tilbakemeldinger. Studenten skal gjøre endringer i forhold til tilbakemeldingene, og levere inn artikkel på nytt. Karakter bestått/ ikke bestått gis basert på endelig innlevert artikkel.

Forkunnskapskrav

Kunnskap tilsvarende emnet TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet.

Kursmateriell

Utvalgte forskningsrapporter og tidskrifts- og konferanseartikler (oppgis ved kursstart).

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.