course-details-portlet

PK8201 - Sikkerhetskritisk system

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

The subject is given every second year. The next time is autumn 2022. The main focus is on reliability assessments of safety-critical systems that employ some electrical/electronic/programmable electronic technology. The main idea is to become familiar with recent research status on key topics, such as: - Framing conditions - application of standards in various sectors - Choice of reliability measure for high-demand and low-demand systems - Implications of demands on the quantification of reliability measures - Allocation of reliability requirements from system level to sub-system level - Quantification of reliability, considering the effects of different influencing factors such as CCFs, partial/imperfect testing etc - Treatment of human and organizational factors in reliability assessments A literature list covering scientific papers on the above topics are distributed at start-up of semester, and they form the basis of the lectures for which the students will be involved. The weight given on the different topics may vary from year to year, depending on status of new research and background of students taking the course.

Læringsutbytte

Knowledge: In this course, the students will get a thorough insight on the research status of reliability assessment of safety-critical systems on the topics listed above. The students should also learn who are contributing into the research field (research groups, research institutes) and what are the key scientific journals and other targets for publication.Skills: The students shall be able to utlize knowledge from this course into his/her own research.General competence: The students shall be able to understand how reliability assessments are influencing decisions in design and operation of safety-critical systems. The students should also learn how to identify key literature in the lectured topics, and to how write a draft for a scientific paper.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som en rekke av 1-dagsseminarer. Det første seminaret foreleses primært av faglærer, mens de øvrige inkluderer tema som deltagerne presenterer. I tillegg skriver deltagerne hver sin forskningsartikkel som er relatert til tematikk innenfor IEC 61508 og som kan relateres til deltagerens forskningsprosjekt.

Mer om vurdering

Vurderingsordning er innlevering av artikkel. Innholdet i artikkelen presenteres på siste seminaret, og deltagerne leverer deretter inn en endelig versjon av artikkelen for vurdering etter avtalt frist.

Kursmateriell

Utvalgte forskningsrapporter og tidskrifts- og konferanseartikler (oppgis ved kursstart).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK8201 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU