course-details-portlet

PK8199 - Emner innen industriell IKT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Avanserte emner innen IKT særlig benyttet innen industrien

Læringsutbytte

Kunnskap om utvalgte forskningstema innen IKT brukt særlig industrielt. Ferdighet i analysemetoder innen utvalgte forskningstema innen IKT. Generell kompetanse innen forskning på IKT-systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier. Faget gjennomføres neste gang høsten 2021.

Mer om vurdering

Hvilke arbeider som skal leveres spesifiseres ved semesterstart. For bestått kreves en score på 70%. Ved gjentak av faget må arbeider gjøres på nytt.

Forkunnskapskrav

Generell IKT kompetanse. Grunnleggende praktiske ferdigheter i minst ett programmeringsspråk, grunnleggende kunnskap om datamskiner, operativsystemer og kommunikasjonsteknologi.

Kursmateriell

Annonseres ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • IKT
  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU