course-details-portlet

PK8199 - Emner innen industriell IKT

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Avanserte emner innen IKT særlig benyttet innen industrien

Læringsutbytte

Kunnskap om utvalgte forskningstema innen IKT brukt særlig industrielt. Ferdighet i analysemetoder innen utvalgte forskningstema innen IKT. Generell kompetanse innen forskning på IKT-systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selv-studium og kollokvier avhengig av antall studenter.

Mer om vurdering

Hvilke arbeider som skal leveres spesifiseres ved semesterstart. For bestått kreves en score på 70%. Ved gjentak av faget må arbeider gjøres på nytt.

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Generell IKT kompetanse. Grunnleggende praktiske ferdigheter i minst ett programmeringsspråk, grunnleggende kunnskap om datamskiner, operativsystemer og kommunikasjonsteknologi.

Kursmateriell

Annonseres ved oppstart, tilpasset individuelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • IKT
  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU