course-details-portlet

PHUV-AVHAN - Avhandling for PhD

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Avhandling
Karakter: Godkjent/Ikke godkjent

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Avhandling 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Utdanningsvitenskap (PHUV)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  150.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Avhandling

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Avhandling 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Avhandling 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU