course-details-portlet

PED6062 - Mental trening og eksekutive hjernefunksjoner

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Denne videreutdanningen er for lærere og trenere som arbeider med idrettsutøvere/elever eller andre prestasjonsrettede utøvere/elever som enten er på- eller har ambisjon om å nå et høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.
Studiet gir en innføring i hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene. Studiet omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne. Deltakerne får også opplæring i hvordan man pedagogisk lærer utøveren/eleven å anvende mental trening.
Denne delen omfatter bruk av pedagogiske virkemidler samt anvendelse og praktisk bruk av ulike kommunikasjonsteknikker. Utdanningsprogrammet bygger på evidensbasert forskning innen mental trening, kognitiv atferdsteori, kognitiv psykologi, metakognitiv psykologi og moderne hjerneforskning.

Tredje og fjerde semester av programmet er en videreføring i hvordan man som mental trener skal identifisere og håndtere motgang, skader, motivasjonssvikt og utvikling av ulike typer psykiske helseproblemer som utbrenthet og utmattelse, spiseforstyrrelser, søvnproblemer og ulike typer angst og nedstemthet som bekymringer, tvang, unngåelsesatferd og grubling. I siste del av programmet vil man fokusere på hvordan ulike typer idretter (andre aktiviteter) krever ulike typer mentale ferdigheter.
Som mental trener er det viktig at man er bevisst på hvilke konkrete mentale funksjoner som er helt sentrale i den enkelte idrett (aktivitet) og hvordan man kan utvikle et konkret mentalt treningsprogram for en utøver/elev som sørger for at en har et spesialisert fokus.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Studenten skal utvikle innsikt om hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene.

Ferdigheter:Studenten skal utvikle oppmerksomhet- og påvirkningsferdigheter innen kommunikasjon for å kunne etablere emosjonelt bånd med sine utøvere, og utvikle gode mål og strategier for å skape utvikling.Generell kompetanse:Studenten skal kunne bidra til å hjelpe utøvere og elever til å håndtere sentrale mentale utfordringer i forbindelse med prestasjonsutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Deltidsstudium med samlinger. Hvert kurs har hvert semester tre heldagssamlinger på Toppidrettssenteret i Granåsen i Trondheim.

Undervisningsformen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike caser og knytter relevant teori til disse. Studentene får under veiledning anledning til å trene på rollen som mental trener. I tillegg vektlegges evne til refleksjon over egen utvikling og faglig modning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Det vil bli gitt øvingsoppgave som skal være godkjent før studentene kan gå opp til skriftlig og muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU