course-details-portlet

PED6020 - Angst og skolevegring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Gjennom kurset ”Angst og skolevegring” har kursdeltakerne fått inngående kunnskap om angstlidelser generelt, og om skolevegring spesielt. Kursdeltakerne har lært å bruke kartleggingsverktøy og intervensjoner på system - og individnivå.

Angstlidelser – generelt, men med spesielt fokus på skolevegring. Kursdeltakerne lærer kartleggingsverktøy og intervensjoner på system - og individnivå. Kursdeltakelse krever at deltakerne har muligheter til å prioritere / benytte metoden, slik at det kommer elever og skolen til nytte.

Læringsutbytte

Å kjenne til transaksjonsmodellens forståelse av utvikling av angstlidelser.
Forelesningen vil ta for seg sentrale risiko og beskyttende faktorer i utvikling av angstlidelser. Den vil i tillegg se på Angstlidelser som fenomen i barne og ungdomsbefolkningen.
Kunnskap om og erfaring i bruk av ulike vurderingsredskap
Kunnskap om bruk av disse instrumentene (anvendelsesområder, styrker og
Kunne de viktigste årsaker til, kjennetegn og opprettholdelsesfaktorer ved ulike former for skolevegring
Planlegge en intervensjon for skolevegring basert på evidensbaserte metoder
Kjenne til og kunne bruke de viktigste suksesskriterier
Kjenne til og kunne bruke intervensjonen Heyne og Rollings.

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger med forelesninger, seminarer, intervjuer og gruppearbeid.
Veiledet erfaringsseminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomført sertifiseringskrav på tester/kartleggingsskjema
  • Godkjent utredning/kartlegging

Mer om vurdering

For å godkjennes må deltakerne ha gjennomført sertifiseringskrav på tester/kartleggingsskjema, godkjent utredning/kartlegging lagt til bolk 2. Først da kan kursdeltakeren sette i gang intervensjonen på en skole. Intervensjonen skal godkjennes i forkant. Kartlegging/utredning skal gjennomføres i løpet av kurset, og resultater framlegges for veiledning i grupper og plenum.
Det skrives så en kort rapport som inkluderer teori, analyse, gjennomføring og evaluering av intervensjonen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Ansatt i PPT

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU