ORG8001 - Organisasjonsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Drøfting av ulike organisasjonsformer, organisasjonsmodeller og administrative systemer og en analyse av organisasjoners strategivalg og forhold til omgivelsene. Administrative prosesser som målsetting, beslutninger, koordinering, kommunikasjon, styring og kontroll analyseres. Makt, autoritet og konflikt tas også opp.

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten -skal ha fordype seg i teorier om organisasjon og ledelse -skal ha oversikt over fagets grunnleggende begrepsapparat -skal ha kjennskap til sentrale modeller og teorier Ferdigheter Studenten -skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning -skal kunne foreta analyse og drøfting av aktuelle problemstillinger i organisasjoner -skal kunne bidra med forståelse med utgangspunkt i teori i konkrete utfordringer i organisasjoner Generell kompetanse Studenten -skal kunne analysere organisasjoner på en reflektert og selvstendig måte -skal ha evne til å forholde seg til organisasjonslitteratur på en selvstendig måte -skal kunne kommunisere omkring problemstillinger i organisasjoner med ledere og medarbeidere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2013) Hvordan organisasjoner fungerer. Siste utgave. Bergen, Fagbokforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ORG1001 7.5 01.08.2005
ORG1100 7.5 01.08.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.