NORX2220 - Skriving, tekst og skriveprosesser - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Som i NORD2220, bortsett fra krav om korrekt språkføring. Se studieplan (i Studiehandboka 2017/2018) for nordisk om forskjellene i krav til korrekt språkføring i NORX-emner vs. ordinære NORD-emner.

Læringsutbytte

Samme som NORD2220.

Læringsformer og aktiviteter

Samme som NORD2220.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i skrivegruppe mellom forelesningene
  • Grupperapporter fra skrivegruppe til faglærer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

Samme som NORD2220.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2220 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
05.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.