NORX1108 - Nordisk litteraturhistorie - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 1 semestre
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter

Faglig innhold

Samme som i NORD1108, bortsett fra krav om obligatorisk oppgave og mestring av begge målformer (bokmål/nynorsk). Se også studieplan (i Studiehandboka 2017/2018) for nordisk om forskjellene i krav til korrekt språkføring i NORX-emner vs. ordinære NORD-emner. Studentene leser et noe mindre pensum enn studentene i NORD1108, men legger opp pensumlisten basert på pensum på NORD1108. Pensum for utvekslingsstudenter skal bestå av 2 større episke eller dramatiske tekster, 10 kortere episke tekster og 15 lyriske tekster i tillegg til en relevant litteraturhistorie.

Læringsutbytte

Samme som NORD1108.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. Studentene følger undervisningen i NORD1108.

Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med veiledning (5 - 7 sider) og muntlig prøve (30 minutter). Den avsluttende muntlige prøven består av en samtale med grunnlag i semesteroppgaven og studentenes pensum. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

En pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1108 7.5 01.09.2010
NORX1007 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering
11.12.2017

Vår UTS Muntlig eksamen 50/100
Vår UTS Oppgave 50/100

Innlevering
31.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.