course-details-portlet

NORX1108 - Nordisk litteraturhistorie - for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Samme som i NORD1108. Som generell regel stilles det ikke krav om å beherske både bokmål og nynorsk med NORX-kode. Det stilles heller ikke like høye krav til korrekt språkbruk som i ordinære nordiskemner (med NORD-kode). NORX-emner kan derfor ikke brukes i en norsk universitetsgrad, eller kvalifisere for opptak til lærerutdanning.

Læringsutbytte

Samme som NORD1108.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. Studentene følger undervisningen i NORD1108. Undervisningen foregår på norsk.

Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart).

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig i det semesteret godkjenningen gis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Mappen består av 2 tekster som leveres i ett dokument: - 1 kortere tekst, ca. 2000 ord (teller 40 %) - 1 lengre tekst, ca. 4000 ord (teller 60 %) Det gis ikke karakter på hver enkelt tekst i mappen, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge tekstene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge tekstene skrives på nytt. Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i NORX1108 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er kun for utvekslingsstudenter.

Kursmateriell

Samme som NORD1108. En pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX1007 7.5 01.09.2008
NORD1108 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk litteratur
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU