course-details-portlet

NORD3103 - Spesialiseringsemne i nordisk litteratur

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet NORD3103 skal være et fordypningsemne innenfor et sentralt nordisk forfatterskap. Studentene leser 4-5 litterære verk og 200-300 sider biografi, teori, sekundær- og faglitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap:
-kandidaten har detaljert innsikt i et sentralt nordisk forfatterskap, dets resepsjonshistorie og perioden forfatteren virket i

Ferdigheter:
-kandidaten kan gi en god og oversiktlig presentasjon av et sentralt nordisk forfatterskap
-analysere et (eller flere) verk i lys av karakteristiske trekk ved forfatterskapet
-anvende og demonstrere god kjennskap til forskning på forfatterskapet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er seminarbasert. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av innlegg, kommentarer og lignende.


Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent pensumliste.
Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart).

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Vurderingsform: 7 dagers hjemmeeksamen. Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 4000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Nordisk språk og litteratur (MNORD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterstudiet i nordisk eller femårig lektorutdanning i språkfag trinn 8-13 - studieretning nordisk.

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU