NORD2261 - Nordisk sommerkurs i språk og litteratur

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Se: http://nordkurs.org/

Læringsutbytte

Se Nordkurs' hjemmesider: http://nordkurs.org/
Her vil det bli lagt ut separat informasjon om kurset i Trondheim.

Læringsformer og aktiviteter

Vurderingsordning varierer med studentgruppe og nivå, og vil bli oppgitt ved kursstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på forelesninger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nordisk for utenlandske studenter (NORD/UTL)
Nordisk og litteraturvitenskap (BNORDLIT)

Forkunnskapskrav

Lukket studium for nordiske studenter. Forutsetter eget opptak til Nordkurs. Tilstrekkelig forkunnskaper i ett eller flere av de nordiske språkene er et krav for Nordkurs-studenter.

Se: http://nordkurs.org/blanketter.html.

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen pensumliste for emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD2260 7.5 01.06.2007

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.