NORD2220 - Skriving - tekst og skriveprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

I dette emnet vil studentene lære om skriving og skriveprosess, og de skal jobbe med å skrive egne tekster – av både akademisk og kreativ art. Som et ledd i dette arbeidet, deltar studentene i skrivegrupper. Der deler de tekstene med medstudentene sine og gir respons til hverandre. Emnet gir slik både teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring med tekstutvikling og å jobbe prosessorientert med skriving.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Etter fullført emne skal kandidaten:
- ha kunnskap om kreative og akademiske skriveprosesser
- ha kjennskap til ulike former for responsarbeid
- ha inngående kjennskap til ulike kreative og akademiske sjangre

FERDIGHETER
Etter fullført emne skal kandidaten:
- mestre kreativ og akademisk skriving i ulike sjangre
- forstå og utøve responsarbeid i skrivegrupper
- kunne bruke medstudentrespons i egen skriveutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer samt deltakelse i skrivegrupper. I skrivegruppene skal studentene jobbe med tekstene som skal inngå i eksamensmappen, som er vurderingsformen i emnet. Mappeeksamen skal inneholde to oppgaver - den ene av faglig karakter og den andre av kreativ karakter.
Obligatoriske aktiviteter:
- Grupperapporter fra skrivegruppe til faglærer
- Deltakelse i skrivegruppe mellom forelesningene

Obligatoriske aktiviteter

  • Grupperapporter fra skrivegruppe til faglærer
  • Deltakelse i skrivegruppe mellom forelesningene

Mer om vurdering

Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i NORD2220 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFNORD245 7.5 01.08.2006
NORD2215 7.5 01.08.2006
NORX2220 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.