course-details-portlet

NFUT0230 - Norsk for utlendinger, nettbasert kurs, trinn 2 - Campus Ålesund og Campus Gjøvik

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 15 minutter
Hjemmeeksamen 2/3 4 timer

Faglig innhold

På slutten av dette nivået skal kursdeltakerne kunne forholde seg til lettere tekster fra dagspressen. I skriveopplæringen videreutvikles evnen til å uttrykke seg i beskrivende og fortellende sjangrer, og mot slutten av kurset skal de også kunne skrive enkle argumenterende tekster. Muntlig skal studentene kunne gi en klar fremstilling innenfor et vidt spekter av emner, og begrunne og forklare egne meninger. De skal kunne bruke språket på en slik måte at en samtale kan gjennomføres uten vansker.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten har kunnskaper på nivå B1/B2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).

FERDIGHETER:
Kandidaten
- behersker et stort nok ordforråd til å gi klare beskrivelser og uttrykke synspunkter om de fleste allmenne emner.
- bruker komplekse setninger
- kan bruke en del sammenbindingsteknikker i tekstproduksjon
- kan skrive enkle argumenterende tekster

Læringsformer og aktiviteter

6 timer i uka inkludert nettundervisning, muntlige øvinger, lytteøving og selvstudium

Obligatoriske aktiviteter:
- 80 % fremmøte (obligatorisk oppmøte første nettforelesning)
- Minimum 6 godkjente skriftlige innleveringer

Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 6 godkjente innleveringer
  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte første forelesning)
  • Minimum 6 godkjente skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å ha bestått eksamen. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Forkunnskapskrav

Kurset er forbeholdt søkere med tilknytning Campus Ålesund og Campus Gjøvik.
Bestått Trinn 1 eller bestått innplasseringsprøve eller Norskprøven med resultat B1 på den skriftlige delen og A2 eller bedre på de øvrige delene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFF0201 15.0 01.09.2020
NFUT0201 15.0 01.09.2020
NFUT0202 15.0 01.09.2020
NFUT0203 15.0 01.09.2020
NFUT0204 15.0 01.09.2020
NFUT0205 15.0 01.09.2020
NFUT0206 15.0 01.09.2020
NFUT0207 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik

Fagområde(r)
  • Norsk som andrespråk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU