NFU0056 - Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 1, gruppe 6

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Målgruppen er nybegynnere eller studenter med lite forkunnskaper i norsk. Kurset tar for seg grunnleggende norsk grammatikk og praktisk bruk av språket, muntlig og skriftlig.

Læringsutbytte

Kurset er en intensiv variant av trinn 1.

I løpet av kurset skal studentene kunne beherske et grunnleggende ordforråd i norsk dagligtale og grammatiske regler for ordbøyning og ordstilling. I skrivingen vektlegges beskrivende og fortellende tekster i nåtid og fortid.

Læringsmålene kan ses i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF) og tilsvarer kunnskaper på nivå A2.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av ca. 70 timer undervisning fordelt over noen uker i slutten av juli-begynnelsen av august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter ingen forkunnskaper i norsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFU0050 10.0 01.06.2013
NFU0052 10.0 01.06.2013
NFU0053 10.0 01.06.2013
NFU0054 10.0 01.06.2013
NFU0055 10.0 01.06.2013
NFU0057 10.0 01.06.2013
NFU0058 10.0 01.06.2013

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.