NEVR3050 - Selvstudium i nevrovitenskap 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

The course consists of an individual curriculum associated with the master's thesis. The topic may, but does not have to, be related to the thesis. The examination is normally held at the same day as the master's thesis examination, and with the same examiner.

Læringsutbytte

After completing the course NEVR3050, the student 1) has detailed knowledge about a specific topic in neuroscience; 2) is capable of applying this knowledge to obtain an advanced functional understanding, ranging from underlying mechanisms to general principles; 3) can obtain relevant published information on that topic; 4) can critically assess and integrate published scientific information into a coherent and scientifically acceptable summary.

Læringsformer og aktiviteter

Private study, 2-3 semesters. The language of examination is English.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Neuroscience (MSNEUR)
Nevrovitenskap (MNEVRO)

Forkunnskapskrav

The student must be admitted to the Master of Science in Neuroscience.

Kursmateriell

The reading list is planned together with the supervisor, and must be approved by the coordinator.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR3040 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.