course-details-portlet

NEVR3004 - Nevrale nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Neural data analysis and network models of brain functions are the primary focus of this course. We will review current computational models and how these models continue to develop together with experiments to further our understanding of the brain. The lectures will include the following topics:
1. Principles of single neuron models: from point neurons to Hudgkin-Huxley
2. Network models of memory: Hopfield Network, Attractor Networks of Spiking neurons, Balanced Networks
3. Models of grid cells: Continuous attractor models and single neuron models
4. Neural Coding: Information theory, role of correlated activity
The course involves writing an essay based on one of the topics covered in the course, or a topic agreed with the course coordinator. The essay must be written in the style of an academic article, reviewing the chosen topic, its historical development in relation to experiments, and also discussing at least one result (from published literature) related to the topic but not covered in the course.

The essays are due at the end of the course. The essay will be evaluated as pass/fail. The grade for the course will be determined from a written exam.

Læringsutbytte

After successfully passing the course, the student will be able to
• understand the role of quantitative approaches to neural data analysis and neural modelling.
• think critically about theories and outstanding issues in the field of theoretical neurosciences.
• approach relevant methods and theories that are useful for his/her field of research.
• understand the relationship between major theoretical concepts in neuroscience and experimental data.
• grasp the historical steps taken for the development of major themes in theoretical

Læringsformer og aktiviteter

The course is taught in the second half of the spring semester. The language of teaching and evaluation is English. This course has restricted admission. Students admitted to the MSc in Neuroscience are guaranteed a seat. Other students must apply for a seat by the given deadlines.

The course will consist of a set of lectures and a teacher assistant will be available during the semester at times to be determined together with the students.

In addition to the final exam an essay on one aspect of the course (of the students choosing) must be submitted.

This course has restricted admission. Students admitted to the MSc in Neuroscience are guaranteed a seat. Other students must apply for a seat by the given deadlines.

Obligatoriske aktiviteter

 • Essay

Mer om vurdering

Obligatory assignment: Essay.
Passed essay is a requirement for the students to take the final written exam. Approved obligatory assignment essay is valid for four semesters.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

To be announced.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR3030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Nevrovitenskap
 • Biologi
 • Filosofi
 • Fysikk
 • Informatikk
 • Kjemi
 • Medisin
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 27.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 18:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU