course-details-portlet

NEVR2030 - Komprimert introduksjon til nevrovitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digitalt hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digitalt hjemmeeksamen 100/100 90 minutter

Faglig innhold

NEVR2030 gir en grundig innføring i moderne nevrovitenskap. Emnet gjennomgår sentrale tema fra de ulike fagdisipliner innen nevrovitenskapen. Dette inkluderer nevronet og det nevrale nettverk, oppbygging og utvikling av sentralnervesystemet, systemer i sentralnervesystemet inkludert de sensoriske og motoriske system, samt elementer fra kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Emnet gir også en innføring i filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til studiet av hjernen og bevissthet. Emnet kan tas av studenter fra ulike fagdisipliner, for eksempel biofysikk, elektronikk, informatikk, databehandling og teknisk kybernetikk (se også NEVR2010 for en mer omfattende versjon av emnet)..

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emnet skal studenten:

 1. ha innsikt i grunnleggende struktur og -funksjonen til nervesystemet fra det molekylære nivå til systemnivå, inkludert generell kunnskap om den helhetlige organiseringen og funksjonene til sensoriske og motoriske systemer, inkludert deres kortikal og subkortikal komponenter, hovedmodulerende systemer, hjernestamme og ryggmarg.
 2. forstå hvordan nevrale system medvirker til sensoriske opplevelser, tanker, følelser og atferd. Dette inkluderer struktur og funksjon til nevronen, synaps og synaptisk overføring, membran sin potensial, metoder for å undersøke hjerneaktivitet, nevralintegrasjon og modulering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Emnet holdes på engelsk med tanke på det høye antallet utvekslingsstudenter som tar kurset.

Mer om vurdering

Ordinær eksamen avholdes kun i høstsemesteret. Eksamensoppgaven er på engelsk, men studenter kan svare på engelsk, bokmål eller nynorsk. Studenter som har gyldig frafall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge eksamen på nytt i vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Neuroscience by Purves et. al, 5th edition Sinauer. Forelesningspresentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR2010 7.5 HØST 2009
NEVR2020 7.5 HØST 2009
NEVR3010 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Nevrovitenskap
 • Biofysikk
 • Datateknikk
 • Biokjemi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Cellebiologi
 • Filosofi
 • Fysikk
 • Informatikk
 • Kjemi
 • Medisin
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digitalt hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digitalt hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


10:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Digitalt hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.06.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


10:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU