course-details-portlet

NEVR2010 - Innføring i nevrovitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

NEVR2010 gir en grundig innføring i moderne nevrovitenskap. Emnet gjennomgår sentrale tema fra de ulike fagdisipliner innen nevrovitenskapen. Dette inkluderer nevronet og det nevrale nettverk, oppbygging og utvikling av sentralnervesystemet, systemer i sentralnervesystemet inkludert de sensoriske og motoriske system samt elementer fra kognitiv og klinisk nevrovitenskap.

Emnet er sterkt anbefalt som forberedelse til det internasjonale masterprogrammet i nevrovitenskap, men kan også tas av studenter fra ulike fagområder på bachelornivå. I teknologiutdannelsen egner emnet seg for studenter fra for eksempel biofysikk, elektronikk, databehandling og teknisk kybernetikk. Emnet vil også være nyttig for humanister og samfunnsvitere som ønsker en innføring i det nevrale grunnlaget for tenkning, språk og bevissthet.

Emnet inneholder en kort muntlig presentasjon på et forhåndsdefinert tema. Temaet kan velges fritt, men det må være relatert til minst en av forelesningene og/eller lesematerialene som er tilgjengelige. Presentasjonene vil gjøre det mulig å gå dypere inn i ett av de foreleste temaene og øve på presentasjonsferdigheter. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emnet skal studenten:

 1. ha innsikt i grunnleggende struktur og funksjonen til nervesystemet fra det molekylære nivå til systemnivå, inkludert generell kunnskap om den helhetlige organiseringen og funksjonene til sensoriske og motoriske systemer, inkludert deres kortikal og subkortikal komponenter, hovedmodulerende systemer, hjernestamme og ryggmarg.
 2. forstå hvordan nevrale system medvirker til sensoriske opplevelser, tanker, følelser og atferd. Dette inkluderer struktur og funksjon til nevronen, synaps og synaptisk overføring, membran sin potensial, metoder for å undersøke hjerneaktivitet, nevralintegrasjon og modulering.
 3. kjenne til sentrale teorier innen nevrofilosofi.
 4. være istand til å reflektere over vintenskapelige literatur som er reflektert i å forberede og presentere en sammenhengende kort presentasjon/kort essay.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgave. Kurset holdes på engelsk med tanke på det høye antallet utvekslingsstudenter som tar kurset. Ordinær avsluttende eksamen gis kun i høstsemesteret. Studenter som har gyldig forfall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge eksamen på nytt i vårsemesteret. Ved få kandidater kan våreksamen arrangeres muntlig.

Det er obligatorisk oppmøte for alle kursdeltakere til alle presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk kort muntlig presentason: Godkjent oppgave er en forutsetning for å ta avsluttende eksamen. Godkjent oppgave er gyldig kun i to akademiske år. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Ordinær eksamen avholdes kun i høstsemesteret. Eksamensoppgaven er på engelsk, men studenter kan svare på engelsk, bokmål eller nynorsk. Studenter som har gyldig frafall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge eksamen på nytt i vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra Neuroscience by Purves et. al, 5th edition Sinauer. Forelesningspresentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR2020 7.5 VÅR 2006
NEVR3010 15.0 VÅR 2006
NEVR2030 7.5 HØST 2009
PSYK4419 7.5 HØST 2023
PSY2102 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nevrovitenskap
 • Biofysikk
 • Biokjemi
 • Biologi
 • Cellebiologi
 • Filosofi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Medisin
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Digital hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU