course-details-portlet

MUSV3121 - Nye tanker - ny kunst: europeisk musikk 1300 - 1500

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Den musikkhistoriske perioden mellom 1300 og 1400 får ofte navnet "Ars Nova" / "Den nye kunsten". Og vi opplever virkelig en stor fornyelse i det europeiske musikklivet i denne tiden som har enorme utvirkninger også i 1400-tallet. For første gang kommer navn på berømte komponister regelmessig fram og deres verker blir med omhu skrevet ned i representative samlinger. Musikknotasjonen oppnår et toppnivå av klarhet, som gjør det mulig å komponere verk som er rytmisk så komplekse at de minner om komposisjoner fra 1900-tallet. I denne tiden finner vi den første, omfattende instrumentalmusikken. Særlig verdslig musikk blomstrer, både som underholdning og uttrykk for dannelse i adelige og borgerlige kretser. Kort sagt: perioden fører oss fra middelalderen til nytiden.Fordypningsemnet gir en innføring i denne politisk urolige og kunstnerisk fantastiske perioden ved å besøke berømte europeiske musikksentre: blant annet Paris, Reims (Machaut), Avignon (og pavens hoff) og Firenze, hvor den tidlige renessansen finner sitt første høydepunkt i komposisjonene av Francesco Landini. I sentrum står enkelte verk som blir satt i sine respektive historiske sammenhenger. Vi hører, analyserer og diskuterer disse verkene. Vekt legges på de viktigste sang- og instrumentalformene, men også på spørsmål om framføringen av musikken fra de middelalderske originaldokumentene.

Læringsutbytte

Kunnskap:En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3121- har fordypet kunnskap om europeisk musikk på 1300- og 1400-tallet, dens stilistikk og dens kulturelle og politisk bakgrunn.- har generell kunnskap om politiske, kulturelle, og musikalske utviklinger i tidsperioden. - har kunnskap om viktige teorier, forskningsmetoder og analyseverktøy innen vokal- og instrumentalmusikk innenfor tidsperioden.- har kunnskap om sentrale problemstillinger innen musikken 1300-1400 (vokale og instrumentale former og kultursosiologiske funksjoner).Ferdigheter: En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3121- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale. - kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen. - kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetoder på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent. - kan reflektere over egen faglig utøvelse innen musikken fra 1300- og 1400-tallet og utvikle denne under veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer. Deltakelse i begge deler er obligatorisk (minimum 80 % oppmøte). Et skriftlig essay i løpet av semesteret, over et utvalgt tema fra pensumlitteraturen, er en forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Essay / muntlig presentasjon

Mer om vurdering

3 dagers hjemmeeksamen. Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Kursmateriell

Pensum består av utvalgte artikkler og kapittler fra sekundær- og note-litteraturen. Lyttepensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkteori
 • Sosialhistorie
 • Kulturhistorie
 • Nyere tids historie (før 1800)
 • Analyse
 • Dansevitenskap
 • Historie
 • Latin
 • Litteraturvitenskap
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
 • Romansk filologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU