course-details-portlet

MUST2060 - Lyd for multimedia

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet omhandler lyd og musikk i tilknytning til multimedia. Det tar for seg filmlyd, dataspill, digital historiefortelling og interaktive medier. Kunnskapen utøves aktivt gjennom praktiske øvinger og bruk av relevant og tilgjengelig mediateknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
-forstår det grunnleggende samspillet mellom hørsel og visuell persepsjon
-har grunnleggende kjennskap til multimedia med særlig fokus på lydens rolle
-forstår grunnleggende teori for musikk og lyddesign i relasjon til levende bilder (film, tv og video)
-kjenner ulike strategier for anvendelse av lyd i ikke-lineære medier (først og fremst dataspill)
-har grunnleggende historisk oversikt over lydens rolle i film, videokunst og dataspill gjennom representative eksempler

Ferdigheter:

Kandidaten
-kan analysere dramatiske elementer i en fortelling og uttrykke dem gjennom lyd og musikk
-kan komponere, designe og mikse musikk og lydeffekter til film, inkludert integrasjon med tale og dialog
-kan skape og organisere lydmateriale til dataspill
-behersker grunnleggende teknologiske verktøy for integrasjon av lyd i film, video og dataspill

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praktiske øvinger: Øvingene kan være i form av praktiske oppgaver knyttet til bruk av musikk i kombinasjon med f.eks. film, video, tv, dataspill. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Vurderingen består av en hjemmeeksamen og en semesteroppgave.
Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektronikk (MTEL)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.
Krever i tillegg bestått MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 (eller MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi i henhold til studieplan gyldig til og med våren 2015) eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2055 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100

Utlevering 12.03.2021

Innlevering 09.04.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU