MUSP4722 - Den profesjonelle stemmen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Gjennom erfaringskunnskap, forskning og pedagogiske metoder skal studenten få større innsikt i hva som påvirker stemmehelse, prestasjonsnivå og mestring av stressfaktorer. Emnet baserer seg på internasjonal forskning og utviklingsarbeid i fagfeltet stemmefysiologi, stemmeakustikk og stemmeterapi.

Læringsutbytte

Kandidaten:
-har kunnskap om stemmen som uttrykksmiddel i klassisk sang.
-har innsikt i hvordan man trener stemmen, unngår belastningsskader, takler ulike typer inneklima, helsemessige utfordringer.
-har innsikt i relevant og nyere forskning rundt stemmens akustiske potensiale; fysiologiske , mentale og medisinske årsaker til stemmeskader; rehabilitering av stemmen.
-har innsikt i hvordan ulikt repertoar på virker ulike stemmetyper.
-har innsikt i hvordan prestasjonspress påvirker stemmen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i gruppe, 20 undervisningstimer.
Workshop med opplæring og bruk av software for stemmeakustikk, som for eksempel PRAAT, Wavesurfer, VoceVista, Elektrofysiologisk måleutstyr for stemmeansats, Inverse Filtering. Utvendig elektromyografisk måling av pusetmuskulatur og registrering av stressreaksjoner i kroppen og stemmen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Individuell muntlig presentasjon av selvvalgt tema som gjelder Den Profesjonelle Stemmen. To individuelle skriftlige oppgaver, som er knyttet til gjennomgått fagstoff. Det kan knyttes egne erfaringer til innholdet i opppgavene. Omfang pr. oppgave: ca. 2 A-4 sider. Pensum: Eget kompendium, omfang ca 150 sider, samt 3 fagartikler fra internasjonale fagtidsskrifter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.
Bestått kurs i stemmefysiologi under MUSP4120, eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.