course-details-portlet

MUSP4327 - Arrangering/komponering jazz

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter arrangering av egne og andres musikkverk og komponering av egen musikk. Musikklære, verk- og stilanalyse danner grunnlaget for egen komponering og arrangering. Studenten skal gjøres kjent med grunnleggende formlære samt sats- og orkestreringsteknikker. Hovedfokus rettes mot studentens egen produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

  • har grunnleggende kunnskap om arrangering, komponering og notasjon.

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • har grunnleggende ferdigheter i arrangering, komponering og notasjon
  • kan utvikle, arrangere og orkestre eget og andres musikalsk materiale.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i formlære, verk- og stilanalyse, sats og orkestreringsteknikker. Framføringer av studentens egen produksjon danner basis for individuell veiledning. Undervisning: 1 time pr uke i 24 uker. Veiledning: 0,5 timer pr uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Mer om vurdering

Mappen skal inneholde egne arrangementer/komposisjoner i lydfestet og/eller partiturs form. Antall vil variere etter omfang på arbeidene.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4326 Teori jazz B eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU