course-details-portlet

MUSP4327 - Arrangering/komponering jazz

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter arrangering av egne og andres musikkverk og komponering av egen musikk. Musikklære, verk- og stilanalyse danner grunnlaget for egen komponering og arrangering. Studenten skal gjøres kjent med grunnleggende formlære samt sats- og orkestreringsteknikker. Hovedfokus rettes mot studentens egen produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten:
- har grunnleggende kunnskap om arrangering, komponering og notasjon.

Ferdigheter:
Kandidaten:
-har grunnleggende ferdigheter i arrangering, komponering og notasjon.
-kan utvikle, arrangere og orkestre eget og andres musikalsk materiale.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i formlære, verk- og stilanalyse, sats og orkestreringsteknikker. Framføringer av studentens egen produksjon danner basis for individuell veiledning.
Undervisning: 1 time pr uke i 24 uker.
Veiledning: 0,5 timer pr uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning.

Mer om vurdering

Mappen skal inneholde egne arrangementer/komposisjoner i lydfestet og/eller partiturs form. Antall vil variere etter omfang på arbeidene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4326 Teori jazz B eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU