course-details-portlet

MUSP4318 - Komposisjon jazz A

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 år

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i den enkeltes musikkgenerative egenskaper gjennom gehørbasert komponering og kollektive ensembleprosesser. Komposisjonene utvikles gjennom analyse og bruk av kompositoriske verktøy. Notasjon av musikken innføres gjennom kurs i notasjonsprogramvare.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten:
- har grunnleggende kunnskap om komponering for eget ensemble.
- kjenner til hvordan musikkprogramvare kan brukes som hjelpemiddel i arrangering/ komponering.

Ferdigheter:
Kandidaten:
- har grunnleggende ferdigheter i arrangering, komponering og notasjon.
- kan anvende musikkprogramvare til å arrangere/komponere musikk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i verk- og stilanalyse. Framføringer av studentens egen produksjon danner basis for individuell veiledning.

Undervisning: tilsvarende 1 time pr uke i 24 uker.
Veiledning: tilsvarende 0,5 timer pr uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Et tilstrekkelig antall godkjente øvinger og komposisjoner. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan få vurdering i emnet. Studentene vurderes på bakgrunn av øvinger og komposisjoner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak til Bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU