course-details-portlet

MUSP4318 - Komposisjon jazz A

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 år

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i den enkeltes musikkgenerative egenskaper gjennom gehørbasert komponering og kollektive ensembleprosesser. Komposisjonene utvikles gjennom analyse og bruk av kompositoriske verktøy. Notasjon av musikken innføres gjennom kurs i notasjonsprogramvare.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om komponering for eget ensemble
  • kjenner til hvordan musikkprogramvare kan brukes som hjelpemiddel i arrangering/ komponering

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har grunnleggende ferdigheter i arrangering, komponering og notasjon
  • kan anvende musikkprogramvare til å arrangere/komponere musikk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i verk- og stilanalyse. Framføringer av studentens egen produksjon danner basis for individuell veiledning.

Undervisning: 14 timer pr semester.

Veiledning: tilsvarende 0,5 timer pr student pr semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Et tilstrekkelig antall godkjente øvinger og komposisjoner. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan få vurdering i emnet. Studentene vurderes på bakgrunn av øvinger og komposisjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak til Bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSK4410 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU