course-details-portlet

MUSP4316 - Teori jazz A

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter grundig innføring i dur-moll tonalitet ved hjelp av analysesystemene trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring; verkanalyse. I tillegg skal studenten under veiledning komponere og arrangere melodier innenfor emnets omfang. Faget er nært koblet til emnet gehørtrening, og skal i stor grad tjene som en systematisering og bevisstgjøring av det materialet og de prosesser som er i spill i gehørtreningen. Det legges vekt på at studenten primært skal beherske kursets innhold gehørsmessig og musikantisk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan analysere musikk auditivt

Læringsformer og aktiviteter

Teori: Forelesning - 1,5 time pr. uke pr årskull i 12 uker høst og 12 uker vår.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomførte øvingsoppgaver
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Teori: Obligatorisk praktisk eller skriftlig oppgave gis fra time til time. Godkjennes i Blackboard eller på neste time.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSK4410 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU