course-details-portlet

MUSP4314 - Jazzhistorie

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet består av 3 studieløp/kurs som fokuserer på 3 forskjellige perioder i jazzhistorien. Hvert kurs har 16 undervisningstimer.

 1. Ca. 1920-1960: New Orleans, Chicago, Swing, Storband, Bebop, Cool.
 2. 1960-1980: Modal, Frijazz, Jazzrock/fusion, ECM, videreføring av tidligere stilarter.
 3. 1980-i dag: Digitalisering av musikk og musikkproduksjon, videreutvikling av tidligere stilarter, World music, annet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om hovedtrekk i den musikalske utviklingen av jazz fra ca 1920 til i dag.
 • kjenner musikkeksempler som representerer de forskjellige retningene i jazzhistorien
 • har kunnskap om hvordan jazzmusikk har utviklet seg i vekselvirkning med samfunnet forøvrig
 • har kunnskap om hvordan utviklingen av teknologier for lydopptak, musikkproduksjon og musikkdistribusjon har påvirket jazzhistorien

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan identifisere og beskrive karakteristiske musikalske trekk ved forskjellige jazzstilarter.
 • kan på bakgrunn av musikkinnspillinger gjenkjenne forskjellige sentrale jazzmusikere
 • kan analysere og drøfte forskjellige innspillinger av jazzmusikk
 • kan formulere sin kunnskap i skriftlig og muntlig form

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning totalt 48 undervisningstimer, fordelt på 3 kurs med 16 undervisningstimer hver (se "Faglig innhold").

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomførte øvinger
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Hvert kurs avsluttes med en kursoppgave som inneholder både en prøving av historiekunnskaper og en testing av evne til musikalsk analyse. Hvert av de tre kursene ovenfor må være fullført for at emnet Jazzhistorie skal være bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSK4410 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU