course-details-portlet

MUSP4312 - Gehørtrening jazz A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal danne et fundament i grunnutdanningen. Gjennom en musikantisk og utøvende tilnærming til faget, der improvisasjon og rytmikk står sentralt, søker emnet å avspeile musikkens mange uttrykksmidler.

Læringsutbytte

Emnet skal stimulere og utvikle studentens musikalske intuisjon og uttrykksevne gjennom bevisstgjøring og trening knyttet til de musikalske grunnelementene rytmikk, melodikk, harmonikk, form og klang.

Kunnskap:
Kandidaten:
-har kunnskap om musikalsk intuisjon og forståelse.

Ferdigheter
Kandidaten
-er i stand til å lære musikk ved lytting.
-har musikalsk intuisjon og forståelse basert på lytte- og imitasjonserfaring.
-kan kommunisere i relevante musikalske sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning - 3 timer pr. uke i 12 uker høst og 12 uker vår.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomførte øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk praktisk eller skriftlig oppgave gis fra time til time. Godkjennes i Blackboard eller på neste time.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU