course-details-portlet

MUSP4312 - Gehørtrening jazz A

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal danne et fundament i grunnutdanningen. Gjennom en musikantisk og utøvende tilnærming til faget, der improvisasjon og rytmikk står sentralt, søker emnet å avspeile musikkens mange uttrykksmidler.

Læringsutbytte

Emnet skal stimulere og utvikle studentens musikalske intuisjon og uttrykksevne gjennom bevisstgjøring og trening knyttet til de musikalske grunnelementene rytmikk, melodikk, harmonikk, form og klang.

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om musikalsk intuisjon og forståelse.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • er i stand til å lære musikk ved lytting
  • har musikalsk intuisjon og forståelse basert på lytte- og imitasjonserfaring
  • kan kommunisere i relevante musikalske sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

- Gruppeundervisning - 3 timer pr. uke i 12 uker høst og 12 uker vår.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomførte øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk praktisk eller skriftlig oppgave gis fra time til time. Godkjennes i Blackboard eller på neste time.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk eller årsstudiet i kirkemusikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSK4410 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU