course-details-portlet

MUSP4311 - Hovedinstrument jazz A

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Individualundervisningen omfatter instrumentale ferdigheter med vekt på improvisasjon. Ensembleundervisningen omfatter repertoarutvikling, improvisasjonspraksis, ensembleledelse, prøveteknikk og samspill. I løpet av studiet skal studenten få relevant studiopraksis (gjelder ikke årsstudium kirkemusikk).

Obligatorisk kurs i Fysiologi: Kurset omfatter helselære, fysiologi, forebygging av belastningsskader og avslappings- og konsentrasjonsøvelser samt oppvarmingsøvelser. Prestasjonsforberedelser omhandles også i emnet.

Kurs i støtteinstrument klaver: Alle i 1. årskull jazz har støtteinstrument klaver, med unntak av studenter som har klaver som hovedinstrument. Studenter med klaver som hovedinstrument har undervisning i trommesett.

Studenter på årsstudiet i kirkemusikk har støtteinstrument orgel eller klaver, og obligatorisk kurs i liturgisk spill.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for lytting, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • viser instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine musikalske intensjoner
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i ensembler
 • tar initiativ til å musisere i ensemble, og viser evne til musikalsk kommunikasjon
 • har improvisatoriske ferdigheter
 • har grunnleggende ferdigheter i å spille piano, orgel eller trommer
 • har grunnleggende ferdigheter i liturgisk spill (gjelder studenter på årsstudiet i kirkemusikk)

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning - en time pr. uke i 24 uker.

Gruppeundervisning - totalt inntil 44 timer i ensembleprosjekter. Dette gis konsentrert i kortere perioder i løpet av studieåret.

Prosjekt - diverse undervisning.

Obligatorisk kurs i fysiologi: Individualundervisning, forelesning og grupper - totalt inntil 25 timer.

Kurs i støtteinstrument- 0,5 - 1 time pr. uke (individuelt eller i gruppe) over to semester (24 uker). Egenøving.

Kurs i liturgisk spill 0,5 - 1 time pr. uke 24 uker, gruppeundervisning (gjelder studenter på årsstudiet i kirkemusikk)

Obligatoriske aktiviteter

 • Kurs i støtteinstrument
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Kurs i fysiologi

Mer om vurdering

Praktisk eksamen på ca 15 minutter. Deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk, jazz eller årsstudiet i kirkemusikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSK4410 22.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU