course-details-portlet

MUSP4311 - Hovedinstrument jazz A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 10 minutter

Faglig innhold

Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats.
Individualundervisningen omfatter instrumentale ferdigheter med vekt på improvisasjon. Ensembleundervisningen omfatter repertoarutvikling, improvisasjonspraksis, ensembleledelse, prøveteknikk og samspill. I løpet av studiet skal studenten få relevant studiopraksis.

Obligatorisk kurs i Fysiologi:
Kurset omfatter helselære, fysiologi, forebygging av belastningsskader og avslappings- og konsentrasjonsøvelser samt oppvarmingsøvelser. Prestasjonsforberedelser omhandles også i emnet.

Kurs i støtteinstrument klaver: Alle i 1. årskull har støtteinstrument klaver, med unntak av studenter som har klaver som hovedinstrument. Studenter med klaver som hovedinstrument har undervisning i trommesett.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
-har kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for lytting, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader.

Ferdigheter:
Kandidaten:
-viser instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine musikalske intensjoner.
-kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i ensembler.
-tar initiativ til å musisere i ensemble, og viser evne til musikalsk kommunikasjon.
-har improvisatoriske ferdigheter.
-har grunnleggende ferdigheter i å spille piano eller trommerLæringsformer og aktiviteter

Individualundervisning - en time pr. uke i 24 uker.
Gruppeundervisning - totalt inntil 44 timer i ensembleprosjekter. Dette gis konsentrert i kortere perioder i løpet av studieåret.
Prosjekt - div undervisning. Obligatoriske kurs.
Obligatorisk kurs i fysiologi: Individualundervisning, forelesning og grupper - totalt inntil 25 timer.
Kurs i støtteinstrument- 0,5 - 1 time pr. uke (individuelt eller i gruppe) over to semester (24 uker). Egenøving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kurs i fysiologi
  • Kurs i støtteinstrument
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen på ca 10 minutter.
Deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU