course-details-portlet

MT8216 - Mikrostruktur- og egenskaper ved termomekanisk bearbeiding - Fenomener og teoretiske modeller

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet undervises normalt annet hvert år, neste gang høsten 2021. If five or less students join the course, it may be cancelled. See English text.

Læringsutbytte

See English text.

Læringsformer og aktiviteter

Faget vil organiseres som en kombinasjon av ordinære forelesninger, student-kollokvier og selv-studier. Forventet tidsbruk: 200 timer

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Forelesningsnotater, og kopier av relevante vitenskapelige artikler. Utvalgte deler av: F.J. Humphreys and M. Hatherly: Recrystallization and Relating Annealing Phenomena.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Fysikalsk metallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU