MT8216 - Mikrostruktur- og egenskaper ved termomekanisk bearbeiding - Fenomener og teoriske modeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises normalt annet hvert år, neste gang høsten 2017.

See English text.

Læringsutbytte

See English text.

Læringsformer og aktiviteter

Faget vil organiseres som en kombinasjon av ordinære forelesninger, student-kollokvier og selv-studier.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Forelesningsnotater, og kopier av relevante vitenskapelige artikler.
Utvalgte deler av:
F.J. Humphreys and M. Hatherly: Recrystallization and Relating Annealing Phenomena samt utdelte forelesningsnotater (utvalgte emner).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.