MRK8001 - Markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å tilføre studentene sentrale basiskunnskaper gjennom en bred presentasjon av markedsføring som fagområde, utvikle studentenes forståelse for de tema som presenteres og å utvikle studentenes evne til å anvende kunnskapene på realistiske markedsføringssituasjoner.

Det vil også bli lagt vekt på å utvikle en markedsorientert holdning hos studentene. Realisering av disse målene betyr at studentene ved kurset slutt skal kunne gjengi og forklare teorien samt løse praktiske markedsføringsproblemer.

Markedsføring er et tilbud til deg som vil styrke din formelle kompetanse innenfor økonomi og administrasjon. Emnet er organisert slik at det er mulig å kombinere studier og jobb.

Emneoversikt

Kurset er vinklet ut fra et planleggingsperspektiv og målet er å vise hvordan vi kan gå frem når vi skal planlegge en virksomhets markedsføringsaktiviteter og utvikle en strategisk markedsplan for en bedrift:
Interne og eksterne analyser ? fra informasjon til handling
Kunden i sentrum - kundetilfredshet
Utvikling av bedriftens målbilde; visjon, forretningside, styringsmål
Bedriftskultur - markedsorientert lederskap
Bedriftens profil
Bedriftens produkt-markedsstrategi
Bedriftens distribusjonsstrategi ? veien fram til forbrukeren
Bedriftens prisstrategi
Bedriftens salgs- og kommunikasjonsstrategi
Bedriftens relasjonsstrategi

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å kunne utarbeide en markedsføringsplan etter følgende kriterier; - Forstå hva markedsføring og markedsorientering innebærer. - Forstå innholdet i en markedsplan - Forstå prinsippene for analyse av markeder. - Forstå prinsippene bak utvikling av en markedsstrategi med spesielt fokus på distribusjon-, pris-, kommunikasjon-, produkt- og merkevarestrategi. - Forstå hva som påvirker markedsføringens effektivitet og lønnsomhet. Ferdigheter Studenten skal kunne utarbeide en markedsføringsplan som angir de markedsutfordringer virksomheter står ovenfor. Herunder ligger det å anbefale tiltak som gjør at virksomheten når de målsettinger man har i et marked. Generell kompetanse Kjernen i markedsføringsfaget er markedsplanen. Markeder er i kontinuerlig endring og det kreves kontinuerlig analyse av markedssituasjonen for å kunne utvikle en effektiv markedsføringsstrategi. Studenten skal tilegne seg tilstrekkelig innsikt i markedsføringsfaget til å kunne utarbeide en markedsføringsplan og utvikle forståelse for kompleksiteten i denne type planlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og case

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner ved TØH (ØAINTEMNER)
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Framnes, Runar, Hans Mathias Thjømøe og Arve Pettersen (2010), Markedsføringsledelse, siste utg., Universitetsforlaget. Forelesningsnotater lagt ut på fagets side Anbefalt litteratur: Framnes, Runar og Arne Stokke Johnsen (2001), Oppgavesamling Markedsføringsledelse, siste utg. Universitetsforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MRK1001 7.5 01.01.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.