course-details-portlet

MOL8012 - Introduksjon til Next Generation Sequencing (NGS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette kurset vil det bli gitt en introduksjon til grunnleggende begreper og metoder innen genomikk, med hovedfokus på høykapasitets sekvenseringsteknologi (NGS). NGS er en revolusjonerende teknologi som gir forskere innen biologi og medisin muligheten til å analysere store mengder DNA og RNA sekvenser. Teknologien er et viktig forskningsverktøy innen mange aspekter av biologi og medisin, og blir benyttet på mange forskjellige måter. Tema som blir omtalt og tatt opp i laboratorieøvinger er prøvehåndtering, sekvenseringsteknologien, og relevante metoder/protokoller for DNA/RNA sekvensering. Kurset omtaler grunnleggende bioinformatikk i forbindelse med eksperimentell design, dataformat, kvalitetskontroll, preprosessering og analyse, inkludert praktiske øvelser.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten...

 • kjenne til molekylære og bioinformatiske prinsipper for NGS
 • kjenne til de vanligste teknologiene og metodene for NGS (for eksempel høykapasitetssekvensering av DNA/RNA)
 • kjenne til de vanligste dataformatene og bioinformatiske metodene for behandling av datasett generert fra NGS
 • være i stand til å samarbeide med bioinformatikere om analyse av konkrete datasett fra NGS
 • kunne vurdere bruken NGS i konkrete forskningsprosjekter
 • være i stand til å kritisk vurdere resultatene fra et vellykket gjennomført NGS prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium, forelesninger, laboratorieforelesninger, laboratorieøvinger, bioinformatikk øvinger, semesteroppgave og eksamen.

Hvis det er mindre enn 5 studenter meldt opp, kan læringsformer og aktiviteter endres, og det vil bli vurdert om emnet kan gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Alle forelesninger og øvinger
 • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha gjennomført obligatoriske oppgaver og aktiviteter for å ta eksamen. Dersom dette er gjennomført og godkjent tidligere, er det tilstrekkelig for gjentak av eksamen. Ved få oppmeldte studenter til eksamen kan eksamensform endres.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Databehandling
 • Bioinformatikk
 • Cellebiologi
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 7
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU