MOL8012 - Høykapasitetsgenomikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Høykapasitetsgenomikk, med hovedfokus på DNA mikromatise-teknologi for genekspresjon og SNP analyser, og høykapasitetssekvensering (DNA/RNA applikasjoner, analyseformater og prøveopparbeidelse). Relevant bioinformatikk i forbindelse med eksperimentell design, data preprosessering og –analyse (statistiske metoder, databaser for lagring av eksperimentelle data, analysemetoder).

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten...
- kjenne til molekylære og bioinformatiske prinsipper for høykapasitetsgenomikk-analyser
- kjenne til de vanligste teknologiene for høykapasitetsgenomikk (DNA mikromatriseteknologi og høykapasitetssekvensering av DNA/RNA)
- kjenne til de vanligste bioinformatiske metodene for behandling av datasett generert fra høykapasitetsgenomikk-metoder - være i stand til å samarbeide med bioinformatikere om analyse av konkrete datasett fra høykapasitetsgenomikk
- kunne vurdere bruken av høykapasitetsgenomikk i konkrete forskningsprosjekter
- være i stand til å kritisk vurdere resultatene fra et vellykket gjennomført høykapasitetsgenomikk-forsøk- kunne diskutere analyseproblemer med laboratoriepersonell og bioinformatikere.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium, forelesninger, laboratorieforelesninger, laboratorieøvninger, bioinformatikk øvinger, semester oppgave og eksamen. Det kreves godkjente øvinger samme semester for å få gå opp til eksamen, eller godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle forelesninger og øvinger
  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.