course-details-portlet

MOL3200 - Forskningsprosjekt for utvekslingsstudenter

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 75/100 A
Muntlig eksamen 25/100 1 timer E

Faglig innhold

The course aims to nurture the passion the research field. The research project will allow exchange students to have the hands-on opportunity to develop pertinent skills in research, including the formulation of a research hypothesis, critique of published literature, experimental design methodologies, and data collection and analysis.

Læringsutbytte

After the research project thesis the student

- has in depth knowledge into a specific field;

- has the competence to formulate a research question based on adequate insight into current knowledge;

- has skills to apply and adopt experimental methods to gain new knowledge;

- has skills to obtain, record and interpret experimental data; is able to retrieve and interpret published scientific data;

- has the competence to report outcomes of research and defend interpretations and conclusions in a coherent way, both orally and in writing

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig forskningsprosjekt me relevans under veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Første utkast av oppgaven skal godkjennes av veiledere

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet forutsetter bachelorgrad i relevant fagfelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Molekylærmedisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 25/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 75/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 25/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 75/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU