course-details-portlet

MOL3200 - Forskningsprosjekt for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 75/100 A
Muntlig eksamen 25/100 1 timer E

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid under kyndig veiledning. Det skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter som:

 • formulering av forskningshypotese
 • evaluering av tidligere publisert kunnskap
 • forsøksdesign
 • metodikk for eksperimentell datainnsamling og -analyse
 • rapportering og presentasjon av forskningsresultater

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal kandidaten kunne:

 • formulere en presis vitenskapelig problemstilling
 • teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
 • bearbeide og analysere data fra et eksperiment eller en undersøkelse
 • presentere en problemstilling og diskutere egne resultater i lys av relevant vitenskapelig litteratur
 • formidle forskningsresultater i vitenskapelig form
 • beskrive prosjektet i en presis, oversiktlig og dekkende rapport

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig forskningsprosjekt me relevans under veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Første utkast av oppgaven skal godkjennes av veiledere

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet forutsetter bachelorgrad i relevant fagfelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 25/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 75/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 25/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 75/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU