MN100115 - Marine ingredienser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Forvaltning av marine ressurser, høsting av ulike marine arter, ulike råstoff og utnyttelse av dagens råstoff, prosess og produksjon av marine proteiner og lipider, potensialet i råstoff, prøvetaking og analysetolkning, innovasjonsprosesser i forhold til nye produkt og marked, helseeffekter av ulike marine komponenter.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha økt kunnskap om marine ingredienser.  De skal ha oversikt over ressursgrunnlaget og hvordan kvalitet følger råstoffet. Kursdeltakerne skal ha oversikt over hvilke lovverk som gjelder for havressurser.Deltakerne skal kunne gjøre rede for ulike prosesseringsmetoder og effekter av eksterne og interne faktorer på kvalitet i prosessen fra råstoff til produkt. De skal også kjenne til ulike innovasjonsverktøy og anvendelse av det.  Videre skal deltakerne ha oversikt over hvordan marine næringsstoff påvirker helsen. 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Skal etter endt kurs være i stand til å forstå betydningen av god råstoff behandling for å ta vare på produktets kvalitet gjennom hele produksjonskjeden  

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kurset gir basiskompetanse innenfor området marine ingredienser.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger på hovedtema og diskusjoner. Skriftlige innleveringer. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk deltagelse i 90% av kurset. Kursbevis for deltakere som oppfyller dette kravet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen i form av mappeevaluering for de som ønsker studiepoeng. I mappen inngår 5 innleveringer, en for hver modul. Vurderingsformen er bestått /ikke bestått. Der bestått er C eller bedre.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.