MM8407 - Simuleringsmetoder i mange-partikkel-systemer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset dekker simuleringsmetoder i mangefler-partikkel-systemer, blant annet klassiske fluider og spinn-systemer . Kurset gir en et teoretisk basisgrunnlag, samt praktiske erfaring medeksempler på anvendelsen av molekylær-dynamikk og Monte-Carlo simuleringer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Monte-Carlo og molekylær dynamikk algoritmer.
- Tilnærminger for å modellere egenskaper og dynamikken av partiklerne i gjennom simuleringerne.
- Metoder for å påskynde akselerere simuleringer.

Ferdigheter:
- Være i stand til å benytte flere verktøy som brukes i simuleringsmetoder i statistisk fysikk.
- Være i stand til å skrive enkle programmer for molekyldynamikk og Monte Carlo simuleringer.
- Være i stand til å bestemme godheten/anvendbarheten av ulike metoder for å simulere problemer i statistisk fysikk.

Generell kompetanse:
Kunne videreformidle og presentere tilegnet kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, arbeiderproblem løsninger, programmeringsoppgaver.

Hvis det er færre enn 4 påmeldte studenter vil kurskoordinatoren avgjøre om kurset avholdes eller ikke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Understanding Molecular Simulation, av Daan Frenkel og Berend Smit. Annet materiale som vil bli gittutdelt.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.