course-details-portlet

MM8407 - Simuleringsmetoder i mange-partikkel-systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30/100
Øving 70/100

Faglig innhold

Kurset dekker simuleringsmetoder i mangefler-partikkel-systemer, blant annet klassiske fluider og spinn-systemer . Kurset gir en et teoretisk basisgrunnlag, samt praktiske erfaring medeksempler på anvendelsen av molekylær-dynamikk og Monte-Carlo simuleringer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Monte-Carlo og molekylær dynamikk algoritmer.
- Tilnærminger for å modellere egenskaper og dynamikken av partiklerne i gjennom simuleringerne.
- Metoder for å påskynde akselerere simuleringer.

Ferdigheter:
- Være i stand til å benytte flere verktøy som brukes i simuleringsmetoder i statistisk fysikk.
- Være i stand til å skrive enkle programmer for molekyldynamikk og Monte Carlo simuleringer.
- Være i stand til å bestemme godheten/anvendbarheten av ulike metoder for å simulere problemer i statistisk fysikk.

Generell kompetanse:
Kunne videreformidle og presentere tilegnet kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, arbeiderproblem løsninger, programmeringsoppgaver.

Hvis det er færre enn 4 påmeldte studenter vil kurskoordinatoren avgjøre om kurset avholdes eller ikke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår øvinger som teller 70 % og muntlig eksamen som teller 30 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen, forutsatt at alle delvurderinger også er bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Understanding Molecular Simulation, av Daan Frenkel og Berend Smit. Annet materiale som vil bli gittutdelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Materialer
  • Material- og faststoffysikk
  • Fysikalsk kjemi/Instrumentell analyse
  • Statistisk mekanikk
  • Teoretisk fysikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU