MK301915 - Prosessteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Enhetsoperasjoner i bioteknologiske produksjonsprosesser:

Fermentering

Enzymatiske prosesser

Separasjonsprosesser for biologiske produkter

Bevaring av kvalitet gjennom enhetsoperasjoner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal;- ha kunnskap om sentrale industrielle bioteknologiske prosesser- kunne beskrive enhetsoperasjoner og metoder i biologiske produksjonsteknikker- kunne vite hvordan ulike prosessparametere påvirker kvalitet     

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal;-  kunne planlegge delprosesser og sette disse sammen til en helthetlig prosess- kunne vurdere og evaluere bioteknologiske produksjonsprosesser- kunne sette sammen ulike enhetsoperasjoner slik at kvalitet bevares gjennom prosessen     

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal;- ha innsikt i hvilke utfordringer som er gjeldende for å sikre kvalitet i aktuelle prosesser- kjenne til nytenkning og innovasjoner innenfor aktuelle bioteknologiske prosesser- kunne kommunisere og utveksle erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger Gruppeoppgave Laboratorieøvinger Regneøvinger        

Obligatoriske arbeidskrav:

2/3 av laboratorie og regneøvinger godkjent Muntlig presentasjon av valgt tema Deltakelse på opplæring av vitenskapelig skriving Obligatorisk oppmøte på gjesteforelesninger og bedriftsbesøk

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

MK101309 Organisk kjemi og Biokjemi eller tilsvarende

Kursmateriell

Jørgen Mæhle: Kompendium Prosessteknologi - anvendt fluidmekanikk. Akadamika forlag Trondheim.
Utdelt materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 08.12.2017 09:00 G325
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.