course-details-portlet

MK301915 - Prosessteknologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Enhetsoperasjoner i bioteknologiske produksjonsprosesser: Fermentering Enzymatiske prosesser Separasjonsprosesser for biologiske produkter Bevaring av kvalitet gjennom enhetsoperasjoner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Studenten skal;- ha kunnskap om sentrale industrielle bioteknologiske prosesser- kunne beskrive enhetsoperasjoner og metoder i biologiske produksjonsteknikker- kunne vite hvordan ulike prosessparametere påvirker kvalitet Læringsutbytte - Ferdigheter: Studenten skal;- kunne planlegge delprosesser og sette disse sammen til en helthetlig prosess- kunne vurdere og evaluere bioteknologiske produksjonsprosesser- kunne sette sammen ulike enhetsoperasjoner slik at kvalitet bevares gjennom prosessen Læringsutbytte - Kompetanse: Studenten skal;- ha innsikt i hvilke utfordringer som er gjeldende for å sikre kvalitet i aktuelle prosesser- kjenne til nytenkning og innovasjoner innenfor aktuelle bioteknologiske prosesser- kunne kommunisere og utveksle erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger Gruppeoppgave Laboratorieøvinger Regneøvinger. Emnet har en beregnet studiebelastning på 266 timer, hvorav inntil 50 timer er forelesning, 60 timer til gruppearbied og 20 timer lab. Obligatoriske arbeidskrav: 100% av laboratorie og regneøvinger må være godkjent. Muntlig presentasjon av valgt tema Deltakelse på opplæring av vitenskapelig skriving Obligatorisk oppmøte på gjesteforelesninger og bedriftsbesøk

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være oppfylt for å fremstille seg for eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

MK101309 Organisk kjemi og Biokjemi eller tilsvarende

Kursmateriell

Jørgen Mæhle: Kompendium Prosessteknologi - anvendt fluidmekanikk. Akademika forlag Trondheim. Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT1010 5.0 HØST 2019
BTA3001 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 C 30.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Sistegangseksamen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU