MEDT8008 - Klinisk MR Spektroskopi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 11 dager A

Faglig innhold

Kurset skal gi deltagerne en innføring i bruk av klinisk MR spektroskopi; både in vivo og ex vivo med hovedvekt på proton MRS. Deltagerne skal få en forståelse av mulighetene og begrensningene ved denne teknikken. Parametere som volumlokalisering (PRESS, STEAM, MRSI), vannundertrykking, relaksasjon og koblings- konstanter gjennomgås. Prosessering, kvalitetskontroll og tolkning av spekter vil bli diskutert. I øvinger med bruk av både in vivo MRS og ex vivo MRS system vil deltagerne få praktisk innføring i bruk av prosesseringsverktøy som jMRUI, LCModel, TopSpin m.fl., samt multivariat dataanalyse.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
1 Forstå prinsippene for MR spektroskopi.
2 Kunne anvende MR spektroskopiske metoder.
3 Kunne analysere MR spektroskopiske resultat ved bruk av dataverktøy for analyse og etterbehandling.
4 Kunne evaluere MR spektroskopiske resultater for diagnostisk bruk.
5 Kritisk kunne vurdere pulikasjoner hvor MR spektroskopi er brukt.
6 Kunne sammenfatte en oversiktsartikkel over et tema hvor MR spektroskopi er anvendt, og formidle dette på nivå for et internasjonalt tidsskrift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praktiske demonstrasjoner (40 timer).
Det tas forbehold om minimum 4 deltagere for arrangering av kurset. Maksimum 10 studenter grunnet praktiske MR øvelser.
Hvis ingen engelskspråklige studenter deltar vil store deler av kurset bli undervist på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon og diskusjon av selvvalgt vitenskapelig artikkel
  • Forelesninger og praktiske øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende mastergradnivå /MR-radiograf. Medisinerstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Undervisningsmateriell vil bli lagt ut på It's learning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.