course-details-portlet

MDV6254 - Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kognitiv atferdsterapi i gruppe for barn og ungdom med angst og/eller depressive symptomer. Generell kompetanse i å lede grupper for barn og unge.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført og bestått emne, skal studenten
-Ha kunnskap om angst og depresjon hos barn og unge
-Ha kunnskap om kognitiv atferdsterapi ved angst og/eller depresjon hos barn og unge
-Kunne vurdere alvorlighetsgrad og egnethet for et gruppetiltak

Ferdigheter: Etter fullført og bestått emne, skal studenten
-Kunne anvende kognitiv atferdsterapi i gruppe vha tiltaket Mestrende Barn eller SMART
-Kunne de spesielle hensynene som må tas i forbindelse med kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bestå av undervisning, videodemonstrasjoner, øving i ferdighetsgrupper og veiledning på å lede egen gruppe. Undervisningen er samlingsbasert. Det blir gitt 10 timer veiledning individuelt eller i gruppe. 2 gruppeledere leder barne/ungdomsgrupper på egen arbeidsplass under veiledning, forelesninger, øvelser, gruppearbeid. Studenten må velge en av gruppeintervensjonene: Mestrende Barn eller SMART. Studentene arbeider to og to som gruppeledere. Samlingene blir felles, mens veiledning foregår separat for de to tiltakene. Med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • Oppmøte på veiledningen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Studenter som mangler grunnleggende kompetanse om KAT må ha gjennomført MDV6249 Innføring i kognitiv atferdsterapi eller tilsvarende.

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Pensumliste oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6258 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU