course-details-portlet

MDV6244 - Ungdom, rus og avhengighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene økt forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til rusproblem og avhengighet. Herunder faktakunnskap om rusmiddelbruk, omfang og skadevirkninger. Studentene vil få kunnskap om, samt ferdigheter i bruk av utredning og kartleggingsmetoder, samt innføring i ulike rusbehandlingstiltak. Studien vil gi grunnlag for refleksjon rundt egen praksis og handlingsvalg, og større faglig trygghet i arbeid med risikoutsatt ungdom.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

- Kunne om utviklingstemaer knyttet til ungdomsalder og forståelse av ungdomskulturen.
- Forståelse av fenomenet og begrepet avhengighet.
- Om ulike rusmidler, utbredelse, symptomer ved bruk, og skadevirkninger.
- Om sammenhenger mellom rusbruk og psykiske problemer.
- Om ulike risikofaktorer og beskyttende faktorer.
- Om forebyggende arbeid og tiltaksarbeid overfor ungdom i risiko.

Ferdigheter:

- Kjenne til sentrale teorier på avhengighet og de mest utbredte rusmidlene.
- Kan nyttiggjøre seg kartleggingsverktøy, samt benytte disse for å identifisere ungdom i risiko for utvikling av rusmiddelproblematikk.
- Kan gjøre vurderinger i forhold til risikofaktorer og forebyggende arbeid.
- Handlingskompetanse i møte med ungdom med rusrelaterte problemer.

Generell kompetanse:

- Kan begrunne, dokumentere og formidle behov for tiltak.
- Kan reflektere over egen praksis når det gjelder handlingsvalg.
- Har forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til rusproblem og avhengighet.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: forelesninger, gruppearbeid, veiledning og individuelle emneoppgaver.

Emnet er samlingsbasert.

Maksimum antall studenter: 25.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • To godkjente emneoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barne- og ungdomspsykiatri
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU