course-details-portlet

MDV6213 - Observasjon og kartlegging av spe- og småbarns psykiske helse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om og ferdigheter i observasjons- og kartleggingsmetoder innen feltet sped- og småbarns psykiske helse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført og bestått emne, skal studenten:
-Ha økt kunnskap om ulike observasjonsmetoder og kartleggingsmetodikk og deres bruksområder og gi studenten nyansert og reflektert innsikt i ulike sider ved anvendelsen av disse.

Ferdigheter: Etter fullført og bestått emne, skal studenten:
-Ha ferdigheter i bruk av utvalgte kartleggingsverktøy og observasjonsmetodikk.
-Kunne identifisere tidlige tegn på skjevutvikling hos sped og småbarn.

Generell kompetanse: Etter fullført og bestått emne, skal studenten:
-Ha generell kompetanse i observasjons- og kartleggingsmetodikk av sped- og småbarns psykiske helse som grunnlag for intervensjon i et kontekstuelt perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, egenaktivitet og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente refleksjonsnotater
  • 80% obligatorisk oppmøte
  • Gjennomført egenaktivitet
  • Obligatoriske framlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Ca 1500 sider litteratur. Pensumliste publiseres ved studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU