course-details-portlet

MDV6013 - Akutt og postoperativ smerte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Undervisningen vil dekke følgende tema:
-omfanget av og konsekvensene av akutt og postoperativ smerte
-fysiologien ved akutt og postoperativ smerte, inkludert den inflammatoriske prosessen og adrenerg aktivering
-organisering av smertebehandling og smerteteam i sykehus
-virkningsmekanismer, indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner til medikamenter og teknikker brukt i behandling av akutte og postoperative smerter
-smertebehandling ved prosedyrerelatert smerte
-overgangen fra akutt til kronisk smerte
-evaluering og behandling av akutt og postoperativ smerte hos spesielle pasientgrupper som barn, demente, intensivpasienter, rusavhengige og personer med kronisk smerte

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført kurs kan deltakeren
-beskrive omfanget av og konsekvensene av akutt og postoperativ smerte
-gjøre rede for fysiologien til akutt og postoperativ smerte, inkludert den inflammatoriske prosessen
-gjøre rede for konsekvensene av adrenerg aktivering ved sterke postoperative smerter
-beskrive hensiktsmessig organisering av smertebehandling og smerteteam i sykehus
-gjøre rede for virkningsmekanismer, indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner til medikamenter og teknikker brukt i behandling av akutte og postoperative smerter
-gjøre rede for behandling av prosedyrerelatert smerte
-gjøre rede for overgangen fra akutt til kronisk smerte

Ferdigheter
Etter fullført kurs kan deltakeren
-vurdere og behandle akutt og postoperativ smerte i en helhetlig ramme
-evaluere og behandle akutt og postoperativ smerte hos spesielle pasientgrupper som barn, demente, intensivpasienter, rusavhengige og personer med kronisk smerte

Generell kompetanse
Etter fullført kurs skal deltakeren
-kjenne kunnskapsgrunnlaget for konsekvensene av akutt og postoperativ smerte og for vurdering og behandling av akutt og postoperativ smerte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen gjennomføres i to samlinger med to undervisningsdager i hver samling. Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres. Ved utsatt eksamen vil vurderingsformen kunne endres til muntlig. Obligatoriske aktiviteter: En skriftlig innlevering i løpet av semesteret med vurdering godkjent/ikke godkjent kreves godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Hjemmeoppgave

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3202 7.5 01.01.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU