course-details-portlet

MCT4048 - Audio Programming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

The aim of the course is to provide a solid foundation in digital signal processing and audiobased application development. Integration of relevant technologies and platforms will play an important part, as well as developing user-ready applications.

Læringsutbytte

Knowledge:
After completing the course the candidate:
- will have an overview of the important parts involved in audio-based application development.
- will know about a range of programming tools and platforms and how they can be integrated in audio applications.

Skills:
After completing the course the candidate:
- can adapt digital signal processing methods to specific audio applications
- can develop audio applications for web browsers and mobile platforms - can critically assess the usability of audio applications made by her-/himself and others

Læringsformer og aktiviteter

This course will be based on a flipped classroom model with:
- a set of video-based lectures and programming assignments
- guided work on selected programming topics
- a two-weeks intensive workshop (30 hours)

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Examination arrangement: Term paper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Creative Music Technology (MMUST)
Music, Communication and Technology (MMCT)

Forkunnskapskrav

Requires completion of the course MCT4000 - Introduction to Music, Communication and Technology or nearly equivalent documented competences

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU