course-details-portlet

MCT4023 - Physical-Virtual Communication and Music 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

The aim of this course is to further develop communication technologies for the Portal, the audio-visual communication platform connecting the two campuses in Trondheim and Oslo. In addition the students shall transfer knowledge and skills to the first semester students of the programme.

Læringsutbytte

Knowledge

Having completed the course the student:
- masters pedagogical strategies for teaching others how to operate the Portal.

Skills

Having completed the course the student:
- is able to integrate new technologies in the Portal, including setting up equipment, troubleshooting, and documenting the setup.
- can run a large-scale public networking event in the Portal.
- is able to conduct systematic evaluations of usability and user experiences.
- is able to critically reflect on implications of technology in human communication, with respect to aesthetic and communicative factors.

Læringsformer og aktiviteter

The course will start with an intensive workshop to introduce the students to strategies for teaching others about advanced technological setups. The students will be assigned to groups that will be responsible for:
- Teaching system maintenance and documentation of the Portal.
- Teaching how to record and document a public event in the Portal.

In addition the students are expected to work on projects developing the Portal and present them in a trial lecture at the end of the semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Examination: Trial lecture
Further information about the assesment will be given in Canvas in the start if the semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Creative Music Technology (MMUST)
Music, Communication and Technology (MMCT)

Forkunnskapskrav

Requires admission to the Master's Programme in Music, Communication and Technology, and completion of the course MCT4022 - Physical-virtual communication and Music 2

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU