course-details-portlet

MCT4021 - Physical-Virtual Communication and Music 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

The aim of this course is to learn to operate and maintain the Portal, the audio-visual communication platform connecting the two campuses in Trondheim and Oslo. The Portal constitutes a laboratory for network based collaboration and communication.

Læringsutbytte

Knowledge

Having completed the course the student
- is familiar with the technical design of advanced audio-visual communication platforms
- knows about the theoretical and practical limitations of different audiovisual networking systems and how to work around some of these limitations

Skills

Having completed the course the student
- can set up and use different types of technologies for physical-virtual communication, including audio/video equipment, networking technologies, and unified communication and collaboration platforms.
- can arrange a public event in the Portal, including pre-event planning and information, and technical assistance and audience communication during the event.
- can document sessions of audio-visual communication and collaboration.

Læringsformer og aktiviteter

The course will start with an intensive workshop to introduce the students to the technological setup. The students will then be assigned to groups that will be responsible for the following areas each week:
- System operation, maintenance and support.
- Planning and running a public event in the Portal.
- Documentation of system operation and public events.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Further information about the assesment will be given in Canvas in the start if the semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Creative Music Technology (MMUST)
Music, Communication and Technology (MMCT)

Forkunnskapskrav

Admission to the master's programme Music, Communication and Technology.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU