course-details-portlet

MAST2015 - Termodynamikk 2 og fluidmekanikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

-Energikvalitet; termodynamikkens lover, eksergi, virkningsgrader, termodynamiske tap
-Fuktig luft; definisjoner, diagram, prosesser
-Strømning i rør og kanaler; Bernoullis ligning, laminær/turbulent strømning, trykktap, rørdimensjonering
-Pumper/vifter; pumpekarakteristikk, pumpeytelse, parallell-/seriekobling, kavitasjon
-Varmetransport; varmeledning (konduksjon), konveksjon, stråling, varmemotstand, varmegjennomgangstall (U-verdi)
-Varmevekslere; areal, effektivitet
-Forbrenning; kjemiske reaksjoner, støkiometri, brennverdi, luftoverskudd, miljø

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
-Energikvalitet og eksergi
-Fuktig lufts egenskaper
-Laminær og turbulent rørstrømning
-Virkemåten til ulike pumper/vifter
-Kavitasjon i pumper
-Varmetransport gjennom varmeledning (konduksjon), konveksjon og stråling
-Virkemåten til ulike varmevekslere
-Forbrenningsreaksjoner og brennverdier
Ferdigheter
Kandidaten kan
-Beregne termodynamiske tap og virkningsgrader for enkle termodynamiske prosesser
-Benytte Mollier-diagrammet for fuktig luft
-Designe prinsipielle prosesser for luftkondisjonering
-Anvende Bernoullis ligning
-Beregne trykktap i rørstrømninger, og dimensjonere rør og kanaler
-Anvende pumpediagram og beregne nødvendig pumpeytelse
-Beregne varmemotstand og varmegjennomgangstall for ulike veggkonstruksjoner
-Beregne nødvendig varmevekslerareal og varmevekslereffektivitet
-Balansere forbrenningsreaksjoner
Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne
-Forstå konsekvenser av termodynamikkens lover, inkludert muligheter og begrensninger, generelt og for VVS-anvendelser spesielt

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger.
- Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av utleverte øvinger må være godkjent. Alle laboratorieøvinger må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen – 4 timer.
Vurderingsform: Bokstavkarakterer.
Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddelkode D.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Godkjent obligatorisk aktivitet (øvinger og laboratorieøvinger) vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 24.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU